motive

Nové Mesto nad Váhom- Oficiálne stránky mesta

Novinky

Sociálny taxík
23. 6. 2016

Sociálny taxík

O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má trvalý pobyt v Novom Meste nad váhom, a ktorý: má ťažké zdravotné postihnutie a je odkázaný na individuálnu prepravu; má nepriaznivý zdravotný stav; má vek vyšší ako 70 rokov. viac


Základná škola, Tematínska ulica č. 2092 prijme do pracovného pomeru učiteľa
16. 6. 2016

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092 prijme do pracovného pomeru učiteľa

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2016 pedagogického zamestnanca - učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika a chémia. viac


Medzinárodný deň detí 2016
9. 6. 2016

Medzinárodný deň detí 2016

Tohtoročné oslavy Dňa detí prebiehali v Novom Meste nad Váhom v inom duchu ako v minulých rokoch. V piatok 3. júna 2016 od rána zaplnili Námestie slobody deti zo základných škôl na území mesta a základných škôl v Kočovciach a v Čachticiach. viac


Zbierka školských pomôcok 2016
9. 6. 2016

Zbierka školských pomôcok 2016

Slovenská katolícka charita (SKCH) organizuje aj v tomto roku zbierku školských pomôcok. Uskutoční sa tak už siedmy ročník akcie, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských domovov prísť do školy pripravené, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť. viac


Leto s hudbou 2016
7. 6. 2016

Leto s hudbou 2016

Každú nedeľu o 17:00 od 3. júla do 28. augusta sa uskutočnia koncerty v amfiteátri parku J. M. Hurbana, v prípade nepriaznivého počasia v Spoločenskom dome. viac


Deň mesta 2016
12. 5. 2016

Deň mesta 2016

Pri príležitosti 753. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom sa 10. júna 2016 uskutoční celodenné podujatie na námestí s hlavným programom o 17,00 h. ( v prípade nepriaznivého počasia v MsKS). viac


Novomestský superbiker 2016
12. 5. 2016

Novomestský superbiker 2016

7. ročník verejných cyklistických pretekov pre deti a mládež. 25. júna 2016 v sobotu o 9:30, športové ihrisko pri 3. ZŠ v novom Meste nad Váhom. viac


Výzva - Žiadosť o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
12. 5. 2016

Výzva - Žiadosť o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Výzva na predkladanie žiadostí o štátny príspevok na zateplenie rodinného domu - 9. jún 2016 až 6. júl 2016 viac


Stretnutie s folklórom 2016
12. 5. 2016

Stretnutie s folklórom 2016

Amfiteáter v parku J. M. Hurbana (pri nepriazni počasia v MsKS). 26.6.2016 o 15:00 hod. viac


Základná škola, Tematínska ulica, prijme do pracovného pomeru pedagogických zamestnancov
9. 5. 2016

Základná škola, Tematínska ulica, prijme do pracovného pomeru pedagogických zamestnancov

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2016 pedagogických zamestnancov. viac

Novomestský spravodajca 05-2016

Novomestský spravodajca 05-2016

Letecká prehliadka mesta

Rozbor vzoriek vody

Námestie Slobody - ONLINE

Mestský rozhlas

23. 11. 2015

Skúška rozhlasu

Skúška, raz, dva, tri. viac