motive

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

8. 11. 2017

ŽP-4212/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Oľga Pekníková, Trenčín viac


6. 11. 2017

ŽP-4190/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Ján Rehora, Nové Mesto nad Váhom viac


27. 10. 2017

ŽP-4160/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: S5 s.r.o., Nové Mesto nad Váhom viac


27. 10. 2017

ŽP-4145/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Mária mravcová, Nové Mesto nad Váhom viac


27. 10. 2017

ŽP-4144/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Stredná priemyslená škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom viac


18. 10. 2017

ŽP-4086/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Igor Ševčík, Nové Mesto nad Váhom viac


17. 10. 2017

ŽP-4077/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: UNITAS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom viac


17. 10. 2017

ŽP-4076/2017

Žiadosť o zmenu rozhodnutia.
Žiadateľ: UNITAS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
viac


13. 10. 2017

ŽP-3985/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Základná škola kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom viac


13. 10. 2017

ŽP-3981/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia