motive

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

26. 6. 2017

ŽP-3279/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Oľga Surovčíková,Nové Mesto nad Váhom viac


23. 6. 2017

ŽP-3213/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Jozef Miškech, Nové Mesto nad Váhom viac


1. 6. 2017

ŽP-3022/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Jana Skokánková, Nové Mesto nad Váhom viac


7. 4. 2017

ŽP-2634/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: LUCAB spol. s r.o., A. Sládkoviča 8, Prievidza viac


29. 3. 2017

ŽP-2547/2017

Žiadosť o zmenu rozhodnutia.
Žiadateľ: JUDr. Ing. Ivan Štener, PhD. Nové Mesto nad Váhom viac


24. 3. 2017

ŽP-2524/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: p. Juraj Vojtek, Nové Mesto nad Váhom viac


17. 3. 2017

ŽP-2487/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Marián Galáni, Nové Mesto nad Váhom viac


16. 3. 2017

ŽP-2496/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Peter Burza, Nové Mesto nad Váhom viac


10. 3. 2017

ŽP-2427/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Vertiv Slovakia a.s., Nové Mesto nad Váhom viac


10. 3. 2017

ŽP-2426/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta, Nové Mesto nad Váhom viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia