motive

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

4. 4. 2018

ŽP-2706/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Peter Bórik, Nové Mesto nad Váhom viac


4. 4. 2018

ŽP-2707/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Barbora Klinčúchová, Nové Mesto nad Váhom viac


21. 3. 2018

ŽP-2645/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Patrik Liptai, Nové Mesto nad Váhom viac


9. 3. 2018

ŽP-2578/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Mária Bohmová, Nové Mesto nad Váhom viac


9. 3. 2018

ŽP-2553/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Anton Tuhela, Nové Mesto nad Váhom viac


9. 3. 2018

ŽP-2382/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: p. Jozef Kaššovic, Nové Mesto nad Váhom
viac


6. 3. 2018

ŽP-2587/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom viac


21. 2. 2018

ŽP-2433/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Technické služby mesta, Nové Mesto nad Váhom viac


15. 2. 2018

ŽP-725/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Milan Jurčo, Nové Mesto nad Váhom
viac


30. 1. 2018

ŽP-423/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Miroslav Mišura, Nové Mesto nad Váhom viac

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia