motive

Inzercia

Pridať inzerát

#804, Nehnuteľnosti-Prenájom

Prenájom pozemku KN-C časť parcely č. 2166/34 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom vedľa chodníka OC Kaufland za účelom inštalovania a prevádzkovania jedného kusu reklamného zariadenia typu jednostranný billboard o rozmere 5,1 x 2,4m. Prenájom - Reklama 4 - Nové Mesto nad Váhom Viac informácii nájdete na: www.zsr.sk

16.03.2017 | Detail