motive

Mylné správy o zvýšení dane z nehnuteľností v našom meste

25. január 2017  MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Podnikateľská aliancia Slovenska / ďalej len PaS /uviedla vo svojich aktualitách nesprávne a nepravdivo správu o zvýšení dane z nehnuteľností o 322%. Uvedený údaj vypočítali nesprávne z dôvodu zámeny sadzieb dane. Uvedený zmätočný údaj ani po našom viacnásobnom upozornení PaS neodstránili  a naviac tento údaj prevzali viaceré regionálne a celoslovenské médiá a sociálne siete. PaS svoje pôvodné vyjadrenie po našom nátlaku  zmenila tak , že je v tomto znení nezrozumiteľné a stále zavádzajúce o enormnom zvýšení dane v Novom Meste nad Váhom.

Mesto upozorňuje daňovníkov, že žiadne sadzby dane  z nehnuteľností sa pre rok 2017 nemenili, o čom sa môžu presvedčiť  na webovej adrese mesta. Mesto  v decembri 2016 schválilo pre prehľadnosť úplné znenie VZN o miestnych daniach platné od 1. 1. 2017.

 

K stiahnutiu