motive

Ochrana pred požiarmi - jarné obdobie

22. marec 2017

 

HASIČI UPOZORŇUJÚ!

 

        Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú  dôsledkom  porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezodpovedným a ľahkovážnym konaním   ohrozujú  nielen seba a okolie ale  aj  prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim  javom  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 Občania,  

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • nefajčite v lesoch !
  • na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská !  
  • pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !

 

Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajte sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.