motive

POĎAKOVANIE NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

2. február 2017  MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Vďaka zákazníkom lekárne Vo vilke a na základe nášho verejného prísľubu a iniciatívy, že z každého vydaného balenia venujeme novomestskej nemocnici 1 cent k zvýšeniu komfortu jej pacientov, sme v januári 2017 NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. darovali formou darovacej zmluvy a na účet novomestskej nemocnice previedli finančné prostriedky vo výške 3767,56 EUR.

Vďaka našim zákazníkom sa nám podarilo v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 vydať 376 756 kusov balení liekov a voľnopredajných prípravkov.

Lekáreň Vo vilke sa aktívne podieľa na podpore sociálnych a charitatívnych myšlienok a preto veríme, že uvedenou sumou prispejeme a podporíme aktivity smerujúce k zvýšeniu komfortu pacientov novomestskej nemocnice.

Záleží nám na sociálnom rozmere regionálnych aktivít a v tejto iniciatíve spoločne s našimi zákazníkmi budeme pokračovať i v roku 2017 a z každého vydaného balenia v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 venujeme novomestskej nemocnici 1 cent k zvýšeniu komfortu jej pacientov.

Ďakujeme.

Vaša Lekáreň Vo vilke - VAŠA PRVÁ A SPRÁVNA VOĽBA“.