motive

VÝSTAVA SÚZVUK: MAĽBY IGIHO BREZA A ARTEFAKTY JANKA LEHOTSKÉHO

2. február 2017  MsÚ Nové Mesto nad Váhom

17. februára o 17,00 h sa vo výstavnej sie­ni MsKS uskutoční výstava s názvom SÚZVUK s maľbami výtvarníka Igiho Breza a artefaktami Janka Lehotského. Kurátorom výstavy je vý­tvarný teoretik PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Na vernisáži svoje knihy Kreativita 1 - tvo­rivosť a vedomie (Motivačná kniha pre každého) a Kreativita 2 - Cyklus tvorenia (odkrýva skryté prejavy'vedomia, ktoré vnímame ako kreativi­tu ľudského ducha) predstaví Ing. arch. Pavol Mrázek.

Výstava potrvá do 24. marca.