motive

Projekty participatívneho komunitného rozpočtu19. 10. 2017

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR predložených v r. 2017 v 2. kole

Účastníci verejného posudzovania konštatovali, že prezentované projekty sú v súlade s prioritou mesta „podpora všestranného rozvoja územia mesta a starostlivosť o potreby obyvateľov mesta“ a spĺňajú hlavné kritériá posudzovania podľa čl. 6 ods. 3 VZN č. 4/2017. viac


13. 10. 2017

Termín verejného posudzovania projektov

Verejné posudzovanie projektov predložených v 2. kole sa uskutoční 18.10.2017 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom, č. dverí 254
viac


13. 10. 2017

Projekt č. 9/2017 - Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru - II. kolo

P. č. projektu: 9/2017
Názov projektu: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Activ klub
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Obnova hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a súvisiaceho
technického vybavenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – rímsko-katolícky kostol
Celkové náklady na projekt v eur: 3 914,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
viac


13. 10. 2017

Projekt č. 8/2017 - Interaktívna edukácia v materskej škole - II. kolo

P. č. projektu: 8/2017
Názov projektu: Interaktívna edukácia v materskej škole
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: modernizácia edukačného procesu v MŠ v súčinnosti s rozvojom
digitálnej gramotnosti so zameraním na rozpoznávanie lesného spoločenstva
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - učebňa
Celkové náklady na projekt v eur: 2 098,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
viac


13. 10. 2017

Projekt č. 7/2017 - Dopraváčik II - II. kolo

P. č. projektu: 7/2017
Názov projektu: Dopraváčik II
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: rozšírenie detského dopravného ihriska a praktická dopravná výchova
detí predškolského veku – pokračovanie projektu Dopraváčik
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - školský dvor
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
viac


13. 10. 2017

Projekt č. 6/2017 - Malý Vševedko - II. kolo

P. č. projektu: 6/2017
Názov projektu: Malý Vševedko
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť základy prírodovednej gramotnosti v prírodnom prostredí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – EP materskej školy Dibrovova ul. č.13
- školský dvor
Celkové náklady na projekt v eur: 1 924,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
viac


13. 10. 2017

Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v ŠJ a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto a termín realizácie projektu: SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V. – Klčové 87 – 2.10. – 15.12.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
viac


21. 6. 2017

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR na rok 2017:

1. projekty určené na verejné hlasovanie:
Projekt č. 1/2017: Novomestský pivný festival, predkladateľ Double Agency,
Projekt č. 2/2017: Dopraváčik, predkladateľ Materská škola Nové Mesto nad Váhom,
Projekt č. 4/2017: Deti na hokej, predkladateľ Hokejový klub Nové Mesto n. V.

2. vyradené projekty:
Projekt č. 3/2017: Open Jazz Fest 2017, predkladateľ Modrá nota
viac

1 |  2 |  Ďalšia