motive

Spoločný úrad samosprávy

     Spoločný úrad samosprávy /SÚS/ v Novom Meste nad Váhom si zriadili obce Beckov, Bošáca, Brunovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Hrachovište, Kálnica, Kočovce, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pobedím, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenčianske Bohuslavice, Vaďovce, Višňové, Zemianske Podhradie na zabezpečenie odborného výkonu činností, ktoré zo zákona pre svojich obyvateľov musia vykonávať obce. Jedná sa o prenesený výkon činností zo štátu na samosprávu v oblasti stavebného poriadku, pôžičiek pre občanov, právnické osoby a obce z fondu rozvoja bývania, odborná pomoc pre obce, školy a školské zariadenia prostredníctvom školského úradu ako aj tzv. originálne kompetencie obcí v činnosti opatrovateľskej služby.

Všetky polatky sa platia v hotovosti  do pokladne SÚS, alebo prevodom na bankový účet podľa druhu služby.

Správne poplatky na NEPLATIA KOLKOVÝMI ZNÁMKAMI