Dotazník

Vážení obyvatelia mesta Nové Mesto nad Váhom,

 

samospráva mesta v súčasnosti pripravuje dokument pod názvom „Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023“, prostredníctvom ktorého chceme dosiahnuť zlepšenie poskytovania sociálnych služieb v našom meste.

V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a o vyjadrenie Vašich názorov: vyplnením uvedeného dotazníka nám pomôžete zistiť prípadné nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb a na základe Vašich názorov a pripomienok získame cennú spätnú väzbu v záujme kvalitnejšieho poskytovania sociálnych služieb v našom meste. Dotazník je anonymný, poskytnuté údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania analýz. Vašu odpoveď označte, prosím krížikom  .

 

Prosíme Vás o vyplnenie tohto anonymného dotazníka v elektronickej forme:

https://docs.google.com/forms/d/1ZVn2mq0lWuLUvrBEc0_1I_y_PG358wyocDTpciIWnG8

 

Dotazník môžete vyplniť aj v papierovej forme a vyplnený dotazník prosíme

vrátiť na mestský úrad najneskôr do:  30.04.2018

 

 Dotazník si môžete stiahnuť v prílohe (k stiahnutiu)  pod článkom, vypísať, vytlačiť

a vhodiť do poštovej schránky pri vchodových dverách Mestského úradu, ul.Čsl.armády č. 1.

 

 


 

K stiahnutiu