Podujatia

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

Typ podujatia:
Voľný čas
Dátum konania:
01.11.2019 - 11.01.2020

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok
2019/2020
ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
   - zdravý životný štýl
   - ako chcem tráviť voľný čas
   - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska
, opäť
s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, powerbanky, USB disky, trička
s potlačou vlastnej práce.

1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch
rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 10 miest!

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž, zameraná
na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom
hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk .
Ohodnotí sa 10 miest!

Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť
na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet.

Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej
republiky a poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok
medzi čoraz mladšou skupinou detí.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci
účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník