Podujatia

TOP TALENT FESTIVAL

Typ podujatia:
Festival
Miesto podujatia:
Mestské kultúrne stredisko
Dátum konania:
07.11.2019 - 13.11.2019
Vstupné:
Vstup voľný !

 

TOP TALENT FESTIVAL
07.-13.11.2019 Nové Mesto Nad Váhom
SLOVENSKO

Medzinárodný multižánrový festival - súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti
Of the International multigenre festival - contest of children s and youth creativity

Hosť GALASHOW: Michaela HUSÁROVA - M.U.S

07.-08.11.2019          
Workshopy pre zahraničných účastníkov

09.11.2019                 
MsKS Nové Mesto nad Váhom
15,00   hod. divadelná sála
PRIEBEH SÚŤAŽE V ŽÁNRI: Tanec


11.-13.11.2019                      
Relaxačno-oddychový program zahraničných účastníkov TTF

10.11.2019                
MsKS Nové Mesto nad Váhom

10,00   hod. divadelná sála
PRIEBEH SÚŤAŽI V ŽÁNRI: Hudba, Spev a Výtvarné umenie


17,00   hod. divadelná sála
GALASHOW S VYHLÁSENÍM VÝSLEDKOV SÚŤAŽE TTF


Spoločenské stretnutie zástupcov účastníkov festivalu - súťaže a hlavných partnerov

Výstava výtvarných prác účastníkov TTF foajé MsKS NMnV

Zmena programu vyhradená

VSTUP VOĽNÝ

Diváci programu GALASHOW vyhrávajú zaujímavé ceny rekreačného a úžitkového charakteru


project.talent.festival@gmail.com

www.project-configuration-talent.com

www.facebook.com/top.talent.festival

 

4. ročník TTF19
(Mediálna správa)

Top Talent Festival (TTF19) bude prebiehať v termíne od 07. – 13.11.2019
v MsKS Novom Meste nad Váhom po štvrtý krát v žánroch DIVADLO, TANEC,
HUDBA, SPEV a VÝTVARNÉ UMENIE. TTF patrí medzi multižánrový festival
v umeleckej tvorivosti detí a mládeže Projektu Konfigurácia – FESTIVALS
TALENT.
Súťažná časť bude prebiehať v žánri TANEC 09.11.19 od 15,00 hod. a žáner
HUDBA, SPEV a VÝT. UMENIE 10.11.19 od 10,00 hod.

Do súťaže sa prihlásilo 18 škôl a organizácii i jednotlivcov, čo je cca 230
súťažiacich, ktorí súťažia a zúčastňujú sa festivalu vo
všetkých vyhlásených žánrových nomináciách. Spolu vytvorili 4 hodinový
program súťažných programových čísel.

Súťažiacich hodnotí porota, zložená z profesionálov a aktívnych dejateľov
umeleckého sveta zúčastnených krajín. Vyhodnotenie prebieha
v programe GALASHOW, kde účastníci dostávajú ocenenia zlatých, strieborných
a bronzových miest s udelením cien, diplomov a medailí podľa nominácií
a vekových kategórií. Porota oceňuje aj pedagógov a vedúcich lepších kolektívov
a jednotlivcov.

Ocenenie absolútneho víťaza - Laureát Grand Prix súťaže – festivalu je
najhodnotnejšie ocenenie, ktoré získava jednotlivec, alebo kolektív. Slovenskí
víťazi zlatých miest s najvyšším bodovým hodnotením postupujú na finálový
festival – súťaž Tatras Talent CUP 2020 do Popradu. Hodnotným ocenením je aj
hlavná cena, ktorá je na úrovni zlatého miesta. Tradične sú podporené
kolektívy, školy a organizácie finančnými grantmi na podporu rozvoj
talentovaných detí a mládeže pri prezentácii na Art Talent Festivale.

Po skončení súťažnej časti budú nasledovať prípravy na program GALASHOW,
ktorý bude akýmsi zhrnutím celého festivalu s vyhlásením výsledkov súťaže.
Hosťom GALASHOW je Michaela Husárová, alias M.U.S - Slovenská speváčka a
novinárka, finalistka The Voice ČS, pracovníčka v populárnom nahrávacom štúdiu
Littlebeat pre celebrity popmusic. Členka poroty a hosť programu GALASHOW
Top Talent Festivalu (TTF19) v Novom Meste nad Váhom, kde predstavilí svoje
debutové CD. Súčasťou festivalu je aj výstava výtvarných prác účastníkov TTF19,
ktorá bude prebiehať počas celého festivalového víkendu vo Foajé MsKS Nové
Mesto nad Váhom.

Po skončení súťažných častí festivalu sa účastníci budú môcť trochu zrelaxovať,
poznávaním mesta Trenčín, Nového Mesta nad Váhom a okolia. Spoločné chvíle
ešte zavŕšia pripravenými workshopmi a tvorivými dielňami.

Odchodom posledných účastníkov sa festival 13.11.2019 skončí. Jeho ďalší ročník
je pripravený na rok 2021.
Organizátori sú radi, že oproti minulému roku sa počet účastníkov zvýšil a pokryl
rôznorodosť účastníkov z miest celého Slovenska. Takto môžu naplniť svoj cieľ,
rozširovať možnosti prezentácie účastníkov a zveľaďovať ich zručnosti.

Katarína Rusnáková,
hovorca PK/PC – FESTIVALS TALENT
project.talent.festival@gmail.com
https://www.project-configuration-talent.com/

 

TOP TALENT FESTIVAL