REDIMO.sk

Projekt vytvorený a navrhnutý tak, aby jeho prostredníctvom mohol každý ZADARMO prezentovať svoju ponuku tovarov a služieb v rámci poľnohospodárstva a remesiel. Projekt zároveň slúži aj ako KATALÓG poľnohospodárov a remeselníkov v rámci jednotlivých regiónov.

Adresa: Bzince pod Javorinou 15, 91611 Bzince pod Javorinou

IČO:
44103841
Kontakt:
Milan Pleško 
info@redimo.sk 
Web:
https://www.redimo.sk/ 
Telefón:
+421 948 900 909