O meste

PAVOL MEŠŤAN

PAVOL MEŠŤAN

Cenu Osobnosť mesta za celospoločenskú angažovanosť si 22. júna prevzal prof. PhDr.Pavol Mešťan, DrSc. Rodený Bratislavčan (1946) detstvo a mladosť prežil v Novom Meste n. V. Po maturite na tunajšom gymnáziu pokračoval v štúdiu na FFUK v Bratislave, aprobácia slovenský jazyk a dejepis. Potom pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Obzor, neskôr sa stal vysokoškolským pedagógom (1971 - 89). Po obhajobe doktorandskej práce z politológie ho menovali za vysokoškolského profesora. Po r. 1989 pracoval ako redaktor v slobodnom povolaní. V r. 1992 založil a dodnes je riaditeľom SNM - Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Múzeum sa vo svojej činnosti zameriava na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu v SR. V edičnom zozname múzea sa nachádza aj jeho vedecká publikácia Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska v rokoch 1989 - 1999.Hoci už dlhé roky žije v Bratislave, Nové Mesto stále nosí vo svojom srdci so spomienkami na priateľstvá, ochotnícke divadlo a profesorov vo svojej alma mater, ktorí ovplyvnili jeho ďalšie životné smerovanie. V roku 1996 minister kultúry udelil prof. PhDr. P Mešťanovi, DrSc. poctu Ch. Sofera za rozvíjanie a uchovávanie tradícií židovskej kultúry na Slovensku.

 

Publikované: 25.9.2017 | Zobrazené: 2417