Samospráva

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV)

 Komisia prerokúva najmä :
 • činnosť mestského kultúrneho strediska, mestskej knižnice a mestského kina,
 • organizovanie štátnopolitických podujatí, podieľa sa na príprave TOZ k jednotlivým výročiam a udalostiam,
 • spoločne s MsKS plnenie úloh pri zabezpečovaní filmového festivalu, Festivalu dychových hudieb, Folklórneho festivalu, Festivalu Aničky Jurkovičovej, prehliadok súborov ZUČ, letnej činnosti v MsKS, vystúpení domácich divadelných súborov, kultúrnych vystúpení počas Novomestského jarmoku a pod.,
 • organizáciu hudobných nedieľ „Leto s hudbou“,
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu, kurzovú a výstavnícku činnosť pre mládež a širokú verejnosť organizovanú cez MsKS.
 • plán kultúrnych podujatí v meste,
 • spoluprácu s KVŠMŠ pri príprave podujatí a súťaží z oblasti vzdelávacej, literárnej, hudobnej a výtvarnej,
 Komisia kontroluje najmä :
 • plnenie úloh Mestského kult.strediska, mestskej knižinice a mestského kina.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Iveta Antalová
Tatiana Tinková
Ing. Zuzana Vladová
Bc. Miroslav Vidlička
Ing. Miroslav Zatkalík
Ing. Viera Vienerová
PhDr. Juraj Kazda
Mgr. Lenka Fraňová
Tibor Kubica
Michal  Bartek
Mgr. Tatiana Skovajsová
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   22.1.2020
 •   18.3.2020
 •   13.5.2020
 •     9.9.2020
 • 11.11.2020
 • 16.12.2020

 

 

 

 

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica č.4/2019/KKSV - 15.5.2019 24.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KKaSV - 15.5.2019 - 117.86 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 22.1.2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 20.01.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 22.1.2020 - 101.02 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 23.9.2020 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska 22.09.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 23.9.2020 - 99.83 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 29.7.2020 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 24.07.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 29.7.2020 - 99.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 4. 12. 2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 02.12.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 4.12.2019 - 100.62 kB
Zápisnica č.1-2020 -KKaSV - 22.1.2020 27.01.2020 Zápisnica č.1-2020 -KKaSV - 22.1.2020 - 119.34 kB
Zápisnica č.1/2018/KKSV - 30.1.2018 07.02.2018 Zápisnica č.1/2018/KKSV - 30.1.2018.pdf - 319.62 kB
Zápisnica č.1/2019/KKSV - 16.01.2019 11.03.2019 Zápisnica č.1/2019/KKSV - 16.01.2019 - 234.38 kB
Zápisnica č.2-2020 -KKSV - 29.7.2020 17.08.2020 Zápisnica č.2-2020 -KKSV - 29.7.2020 - 123.21 kB
Zápisnica č.2/2018/KKSV - 27.03.2018 03.04.2018 Zápisnica č.2/2018/KKSV - 27.03.2018.pdf - 289.53 kB