Novomestský jarmok 2018

39. Novomestský jarmok sa uskutoční  -  14., 15., 16. september 2018

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody.