Novomestský jarmok 2019

40. Novomestský jarmok sa uskutoční  -   13.,14.,15. septembra 2019

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody.