Novomestský jarmok 2020

41. Novomestský jarmok sa uskutoční  -   ---- septembra 2020

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody.