Novomestský jarmok 2020

41. Novomestský jarmok sa uskutoční  -   11.,12.,13. septembra 2020

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody. 

 


NOVOMESTSKÝ JARMOK 2020 – PODPORUJEME ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom vedenia mesta Nové Mesto nad Váhom je zabezpečovať rozvoj služieb a zlepšovať podmienky života pre občanov žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Dôležitou súčasťou je zachovávanie životného prostredia pre ďalšie generácie, minimálne v lepšej kondícii ako je tomu teraz.

Dôležitým rozhodnutím vedenia mesta je znižovanie environmentálnej záťaže životného prostredia a znižovanie množstva odpadov na skládkovanie formou dôslednej separácie odpadov a používania kompostovateľných a vratných obalov aj počas akcií organizovaných mestom a pri podujatiach konaných na verejných priestranstvách nášho mesta.

Na zabezpečenie dobrých a kvalitných služieb, potrebujeme získať od podnikateľskej sféry ktorá sa našich akcií zúčastňuje, informácie tohto druhu:
  - Približné množstvá porcií predaných počas jarmoku,
  - Približné množstvá výčapu alkoholických i nealkoholických nápojov v čase jarmoku.

Sme si vedomí, že množstvo účastníkov jarmoku a teda aj množstvo vydaných jedál a nápojov je závislé na počasí a kvalitnom kultúrnom programe. Pre dobré nastavenie sú dôležité dáta z jarmoku 2019, ideálne rozdelené na dni piatok, sobota a nedeľa, alebo aspoň údaje za celý jarmok.

Dovoľujeme si preto požiadať predajcov občerstvenia (jedlá, nápoje) o vyplnenie nasledovného formulára: >>Formulár tu.<<