Novomestský jarmok 2021

41. Novomestský jarmok sa uskutoční  -   17. a 18. septembra 2021

 

Novomestský jarmok 2021 sa uskutoční v dňoch 17.9.2021 a 18.9.2021 formou remeselných trhov a sprievodného kultúrneho programu len na Námestí Slobody.

Na Námestí slobody budú vyhradené 2 zóny pre remeselné trhy, 1 zóna kultúrneho podijatia a 1 zóna - detská (skákací hrad, ..).


 

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody.