Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Nové Mesto nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Nové Mesto nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Nové Mesto nad Váhom  si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Zoznam otázok

Otázka od: Eva Zeveová - 16. október 2023
Dobrý deň,chcela so sa opýtať na základe čoho bolo odsúhlasené výber poplatku -40 euro za rok,plus určitá suma za každý dodatočný úkon u Mudr.Černoka.Sestrička sa vyjadrila,že poplatky sú nastavené,odsúhlasené kvôli tomu,že údajne,poisťovne im za úkony neplatia dostatočne.Chcem zdôrazniť,že sa ma sestrička ani neopýtala,akú mám poisťovňu!Volala som aj do mojej poisťovny-Dôvera,kde mi bolo povedané,že p.doktor predsa zmlúvu s nima podpísal- teda súhlasil s úhradou za jednotlivé úkony.Poplatky ste odsúhlasili Vy,preto sa Vás pýtam,na základe čoho. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom pekný deň Zeveová Eva tel. 0903489170 Malinovského 424/52 91621 Čachtice

Odpoveď: Dobrý deň p.Zeveová,
odborná ambulancia MUDr.Černoka sa síce nachádza na území mesta Nové Mesto n/V. no úhrady za jednotlivé zdravot.úkony neschválilo, ani neurčilo Mesto Nové Mesto n/V. So svojou otázkou sa obráťte na Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín.
S pozdravom a úctou
E.Pastieriková, Mestský úrad Nové Mesto n/V.

Otázka od: Veronika Ferenčíková - 5. október 2023
Dobrý deň prajem. Momentálne bývam s priateľom a bábätkom 4m u kamaráta v byte, ktorý je bohužiaľ pre nás už malý a tak sa chcem spýtať, či si môžem požiadať o mestský byt ak poberám len rodičovský príspevok (405€) a priateľ pracuje len na dohodu takže on nemá ako preukázať príjem Vopred ďakujem za odpoved :)

Odpoveď: Žiadosť o pridelenie bytu je možné si podať, tlačivá sú zverejnené na stránke mesta Nové Mesto nad Váhom v časti Zverejňovanie - Tlačivá žiadostí a podaní - Referát obchodu a bytový: Žiadosť o pridelenie bytu a čestné vyhlásenie.

S pozdravom

Lívia Zongorová
Referát bytový, obchodu a CR

Otázka od: Lukáš Bednár - 2. október 2023
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať otázku ohľadom bývania tu v Novom Meste nad Váhom , napríklad na nájomné byty. Mám 23 rokov ,som zamestnaný, môj príjem je do 1000€ v hrubom a momentálne bývam u rodičov ale chcel by som sa osamostatniť, to znamená začať bývať celkom sám (zatiaľ som bez partnerky.) Nakoľko sú byty v podnajmoch drahé , chcel by som sa opýtať či je možnosť dostať nájomný byt od mesta a aké sú na to podmienky. (Či už jednoizbový , garsónku , dvojizbovy, ) tak aby som to bol schopný finančne splácať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, podmienky prideľovania mestských nájomných bytov v Novom Meste nad Váhom sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov a jeho dodatkoch, ktoré je zverejnené na stránke mesta - www.nove-mesto.sk

S pozdravom

Lívia Zongorová
------------------------------------
Referát bytový, obchodu a CR
Oddelenie finančné a informačnej sústavy
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
Čsl.armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
č.t. 00421 32 7402 121,
email: livia.zongorova@nove-mesto.sk

Otázka od: Jana Ziskova - 1. jún 2023
Dobrý deň chcela by som sa informovať ake sú podmienky na nájomné byty.Sme 5 člena rodina a súrne hľadáme bývanie.Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, podmienky prideľovania mestských nájomných bytov v Novom Meste nad Váhom sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov a jeho dodatkoch, ktoré je zverejnené na stránke mesta - www.nove-mesto.sk

S pozdravom

Lívia Zongorová
------------------------------------
Referát bytový, obchodu a CR
Oddelenie finančné a informačnej sústavy
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
Čsl.armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
č.t. 00421 32 7402 121,
email: livia.zongorova@nove-mesto.sk

Otázka od: Danka - 15. máj 2023
Poskytuje NMNV zľavu pre občanov TZP na dani z nehnuteľnosti a platieb za smeti?

Odpoveď: V zmysle VZN 9/1016 § 16 odst.2 správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb o 50 % u stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich bývanie.
Daňové priznanie ak nastali skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane v zmysle § 18 podáva daňovník do 31.1 zdaňovacieho obdobia.

Pri platbách za smeti nemáme vo VZN schválenú úľavu pre občanov ZŤP.

Otázka od: Peter Michalcik - 8. november 2022
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či by sa dal získať nájomný byt žiadosť mam podanú, ja by som zobral byt aj po neplatičov mohol by byť aj na stávku vopred ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Nové Mesto nad Váhom vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie bytu, ktorí majú záujem z vlastného podnetu uhradiť pohľadávku, ktorou je byt zaťažený. V prípade, že máte záujem o takýto mestský nájomný byt Vás žiadam o písomnú aktualizáciu Vašej žiadosti o pridelenie bytu s uvedením Vašej požiadavky.

S pozdravom
Lívia Zongorová
referát obchodu, bytový a CR

Otázka od: Jozef Ševčík - 5. máj 2022
Dobrý deň ! Chcel by som sa spýtať, či aj tento rok, 2022, budú dni mesta a ak áno, kedy ? Ďakujem !

Odpoveď: Dobrý deň, v roku 2022 sa uskutočnia Dni mesta 10.06.2022 s programom na Námestí Slobody.

Otázka od: Monika Michalkova - 27. apríl 2022
Dobrý deň.Pretože sme predali svoj rodinný dom,hľadáme si nové bývanie.Sme trojčlenná rodina.Chcem sa informovať,či je možné podať si žiadosť o nájomný byt,ktorý je vo vlastníctve Nového Mesta nad Váhom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň

Žiadosť o pridelenie bytu je možné si podať, tlačivá sú zverejnené na stránke mesta Nové Mesto nad Váhom v časti Zverejňovanie - Tlačivá žiadostí a podaní - Referát obchodu a bytový: Žiadosť o pridelenie bytu a čestné vyhlásenie.

S pozdravom

Lívia Zongorová
Referát bytový, obchodu a CR

Otázka od: Vladimír Svetlák - 11. apríl 2022
Prečo nie je v roku 2022 uverejňovaný Novomestský spravodajca ?

Odpoveď: Dobrý deň

Čísla 1 - 3 Novomestského spravodaju 2022 sú už zverejnené.

Otázka od: Lenka Vavrova - 7. február 2022
Poskytuje mesto ludom na invalidnom dochodku zlavu na dani z nehnutelnosti, zlavu na dani za zviera, a zlavu na dani za smeti??

Odpoveď: V zmysle VZN 9/2016 o miestnych daniach a jeho dodatkov podľa §16 odst.2 správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov o 50% u stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich bývanie.
Podľa §21 odst.11 mesto oslobodí jedného psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poplatok za smeti nie je oslobodený.
O úľavy treba požiadať v zmysle VZN u správcu dane.

Otázka od: Andrej Baláž - 18. január 2022
Dobrý deň, viete prosím napísať link na elektronické podanie: "Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností"? Na slovensko.sk som nenasiel. Ďakujem Andrej Baláž

Odpoveď: Dobrý deň

Pre "Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností" nemáme zriadený formulár na podanie. Použite formulár na Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Na Slovensko.sk zadajte " Nájsť službu" . Do políčka "Názov elektronickej služby" zadajte: Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Do políčka "Názov inštitúcie alebo úradu" zadajte Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Zvoľte "Vyhľadať" a malo by Vám ponúknuť odkaz na el. formulár na vyplnenie daňového priznania pre daň z nehnuteľnosti.

Juraj Lacko
správca počítačovej siete

Otázka od: Kristína Klimeková - 13. január 2022
Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či mesto ukladá povinnosť o oznámení otvorenia prevádzky. A ak áno, aké náležitosti musí oznámenie spĺňať. Prevádzka je schválená hygienou a je nahlásená aj na živnostenskom úrade. Našla som informácie, že okrem toho aj mesto/ obec môže žiadať oznámenie o začatí prevádzky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, S pozdravom Klimeková Kristína

Odpoveď: Dobrý deň, oznámiť mestu novovzniknutú prevádzku je možné vyplnením a zaslaním tlačiva – Ohlásenie prevádzky (tlačivo si môžete stiahnuť na stránke mesta v Zverejňovanie-Tlačivá žiadostí a podaní-Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu), ktoré je možné doručiť osobne, poštou, alebo mailom na adresu: livia.zongorova@nove-mesto.sk

Otázka od: Peter Košnár - 6. október 2021
Je možné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti elektronicky?

Odpoveď: Dobrý deň
Podať daňové priznanie elektronicky na rok 2022 (zmeny ktoré nastali počas roku 2021) je možné podať až v januári 2022.
Počas roku sa dá podať daňové priznanie len na príslušnom tlačive – Priznanie k dani z nehnuteľnosti a to poštou alebo u nás v podateľni.

S pozdravom
Referát daní - daň z nehnuteľnosti, MsÚ NMnV

Otázka od: Alena Schayova - 20. august 2021
Dobrý deň, prečo nefunguje fontána na sídlisku Rajková?

Odpoveď: Dobrý deň
Na fontáne je poškodený ventil. Nový je objednaný a čakáme na dodávku.
S pozdravom
Technické služby mesta

Otázka od: Mária Benáková - 15. júl 2021
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či je možné sa v NMnV niekde očkovať proti Covid. Existuje nejaký zoznam lekárov, ktorý toto očkovanie robia? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
v našom meste sa môžete dať zaočkovať proti Covid-u v centre MarMedico (bývalý Libris), ul.Piešťanská 24. Podľa info očkujú vakcínou Moderna.
Či očkujú aj obvodní lekári, zatiaľ informácie nemáme.
Pekný deň.

Otázka od: Lucia Fesenjuková - 21. máj 2021
Dobrý deň. Na aký dátum sa plánuje tradičný Novomestský jarmok? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, momentálne sa mesto musí riadiť aktuálnym Covid-automatom - okres je stále v ružových farbách. Nevieme aká situácia bude o týždeň, nie v septembri.
Sledujte priebežne webové stránky mesta, kde nájdete všetky aktuálne informácie.

Otázka od: Tatiana Uhríková - 14. apríl 2021
Dobrý deň, nevesta si kúpila za slobodna jeden izbový maličký byt. Vydala sa a majú malinké dieťa, manžel a dieťa tam majú iba trvalý pobyt, nie sú vlastníkmi bytu. Chcem sa spýtať nakoľko je tam málo miesta či je možné aby im bol pridelený väčší byť, alebo ako by ste nám vedeli poradiť. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň
Vzhľadom k tomu, že pani je vlastníčkou bytu nie je možné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov a jeho dodatkov, podľa článku 2 ods. 3, písm. a) zaradiť jej žiadosť o pridelenie bytu do zoznamu uchádzačov o byt.

S pozdravom
Lívia Zongorová
bytový referát MsÚ NMnV

Otázka od: Ján Vanečko - 17. marec 2021
Dobrý deň, chcem sa informovať, či tento rok, 202,1 sa uskutoční tradičný Novomestský jarmok. Ďakujem

Odpoveď: Pri tejto celosvetovej pandemickej situácii Vám neviem 17.marca 2021 povedať, či sa bude konať Novomestský jarmok v septembri 2021.

Otázka od: Jana J. - 17. február 2021
Dobry den, chcem sa spytat ci mesto planuje v najblizsej dobe zabezpecit a rozposlat FFP2 respiratory pre seniorov. Dakujem za odpoved Jana

Odpoveď: Dobrý deň.

Určite áno, aj keď sú v LIDL dostupné za 0,49 Eur.

pekný deň

Otázka od: Ivana Durcova - 11. február 2021
Dobry den chcem sa spytat, teraz v sobotu a v nedelu co bude testovanie. Bude sa testovat aj na SOS Weisseho ulica tak ako doteraz ? Dakujem

Odpoveď: Áno, samozrejme. Aj na Weisseho.
pekný deň

Otázka od: andrej dolezal - 1. február 2021
dobry den Mam otazsku ci mesto uvazuje o znizeny dani za nehnutelnosti pre podnikatelov Myslim ze by to bola spravna pomoc pre ulahcenie a peniaze by sa dali pouzit na udrzanie sa na trhu Dakujem Dolezal

Odpoveď: Dobrý deň

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č 582 /2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie a dodatky s účinnosťou k 1.1. Nakoľko k 1.1 2021 nemáme vydaný nový dodatok k VZN 9/2016, sadzby na daň z nehnuteľnosti sa nemenia a zostávajú platné sadzby schválené dodatkom č.1 k VZN 9/2016 10.12.2019.
V zmysle zákona č.582/2004 prvej časti § 17 nie je možné všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zníženie alebo oslobodenie od dane zo stavieb pre podnikateľské subjekty.

S pozdravom
Ing. Miroslav Trúsik
Vedúci oddelenia finančného a informačnej sústavy MsÚ

Otázka od: Chorvátová - 27. január 2021
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, akým spôsobom môžem požiadať MSBP o výmenu plastových okien na nájomnom byte. Je na to predpísaný formulár/žiadosť, alebo stačí moju požiadavku poslať bytovému podniku mailom? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň pani Chorvátová,
Vašu požiadavku stačí poslať bytovému podniku mailom: riaditel@msbp-nm.sk

S pozdravom
Lívia Zongorová
bytový referát MsÚ NMnV

Otázka od: Robert Bohm - 21. január 2021
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať čí má mesto v pláne budovať optický internet na Severnej ulici. V predchádzajúcej odpovedi lokalita Rajková chýba. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň pán Bohm,
Telekom má v pláne budovať optický internet aj na Severnej ulici.
Severná ulica patrí do plánovanej etapy - INS FTTH NMnV Tajovského Čulenova ...
Ako som už písal na túto etapu ešte nemajú povolenie na výstavbu.

S pozdravom
Pavol Moravec
Mestský úrad NMnV

Otázka od: Martin Jaroš - 10. december 2020
Dobrý deň, chcem sa spýtať ci mesto plánuje pokryť optickým internetom aj časť Mnešice - Záhumenice. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň pán Jaroš,

Telekom má v pláne vybudovať optickú sieť aj v lokalite Mnešice – Záhumenice.
Na túto etapu ešte nemajú povolenie na výstavbu.

Aktuálny stav budovania optickej siete, ktorú realizujú Orange a Telekom. Povolenie majú na vybudovanie 5 etáp v rámci mesta.

Dokončené etapy:
INS_FTTH_NM_NMnV_3 Nové Mesto nad Váhom - 1. mája, Klčové, Dr.Markoviča, Odborárska...

Etapy vo výstavbe:
INS_FTTH_NM_NMnV_1 Nové Mesto nad Váhom - Javorinská, Karpatská, Športová, SNP ....
INS_FTTH_NM_NMnV_4 Nové Mesto nad Váhom - Hájovky, Štúrova a okolie ...

Začatie výstavby rok 2021:
INS_FTTH_NM_NMnV_2 Nové Mesto nad Váhom - Malinovského, Holubyho, Benkova ....
INS_FTTH_NM_NMnV_5 Nové Mesto nad Váhom - M.R.Štefánika, Hollého, Dukelská, Dibrovova..


Plánované etapy, na ktoré ešte nemajú povolenie na výstavbu:
INS FTTH NM NMnV KBV Lipová, Južná ...
INS FTTH NMnV Tehelná, Turecká ...
INS FTTH NMnV Tajovského Čulenova ...
INS FTTH NMnV Tichá Budovateľská ...

U plánovaných etáp nedokážeme odhadnúť začiatok ich výstavby. Všetko bude záležať od postupu prác na prvých 5 etapách . Do úvahy pripadá rok 2022 alebo 2023.

S pozdravom
Pavol Moravec
Mestský úrad NMnV

Otázka od: Ľubica Jamrišková - 8. december 2020
Dobrý deň, akým spôsobom môzem v momentálnej situácii odovzdať žiadosť o pridelenie nájomného bytu? Môžem aj osobne alebo len mailom, pripadne poštou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vážená pani Jamrišková,
žiadosť o pridelenie bytu môžete podať osobne na mestský úrad do podateľne mestského úradu, 1. poschodie, č.dverí 243, mailom na adresu zongorova@nove-mesto.sk, aj poštou na adresu mestského úradu, Čsl.armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

S pozdravom
Lívia Zongorová
bytový referát MsÚ NMnV

Otázka od: Peter Nagy - 24. november 2020
Dobrý deň chcel by som vedieť kedy bude losovanie o nájomné byty a ako bude prebiehať keď je aktuálna situácia.Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
žrebovanie o novopostavené nájomné byty na Ul. J.Kréna v Novom Meste nad Váhom sa bude konať dňa 03.12.2020 o 14,00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva na Ul. Palkovičovej 4 v Novom Meste nad Váhom.
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v súčasnej dobe a aktuálnych prijatých opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, žrebovania sa nebudú môcť zúčastniť uchádzači o pridelenie bytu, ktorí sú zaradení do žrebovania.
Samotné žrebovanie bude transparentné a bude vysielané v priamom prenose regionálnou televíziou Pohoda. Bude možné ho sledovať na youtube kanáli TV Pohoda a na oficiálnej webovej stránke mesta Nové Mesto nad Váhom – v odkaze na TV Pohoda.

S pozdravom
Lívia Zongorová
bytový referát MsÚ NM n.V.

Otázka od: Marek Pakan - 16. november 2020
Dobrý den kam sa mame obrátiť z hlučným susedom ktorý nám znepríjemňuje život a chod domácnosti nerešpektujú susedské spolunažívanie vo večerných hodinách neustále buchaju dupu kričia den co den a tak isto aj každé ráno nás budia a večer vyrusuju neustále 10krat sme ich uz upozorňovali no nič sa nezmenilo ešte sa nam aj vysmievali. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň. Za Vami opísaných okolností sa môžete oprieť o ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“ Pre úspešnú aplikáciu citovaného ustanovenia je veľmi dôležité to, aby Vami uvádzaná hlučnosť spĺňala kritérium obťažovania hlukom nad mieru primeranú pomerom. Pred akýmikoľvek právnymi krokmi z Vašej strany (najmä podanie žaloby) by bolo vhodné zmerať hlučnosť odborníkom.
Tiež sa môžete pokúsiť riešiť daný problém na spoločnej schôdzi bytového domu.

Otázka od: Tamara Smutná - 28. október 2020
Chcela by som získať informácie a lokalitách v NMnV, kde chcete realizovať štátne testovanie a akým kľúčom budú rozdelené jednotlivé časti mesta, prípadne organizácia testovania - podľa ulíc, mien, počet odberných miest atď. Momentálne som mimo NMnV a neviem nájsť žiadne informácie. Za exaktné informácie od Vás vopred ďakujem. S pozdravom T. Smutná

Odpoveď: Dobrý deň,
plošné testovanie občanov NMnV. sa uskutoční na miestach volebných okrskov, t.z. tam, kde ste chodili voliť. Kľúč testovania - pravdepodobne podľa abecedy, ale toto všetko sa ešte dolaďuje každodenným zasadnutím krízového štábu mesta. Občania budú informovaní na webovej stránke mesta i mestským rozhlasom.
Samozrejme ak sa rozhodnete testovať v inom volebnom okrsku, nikto Vás nevyhodí.
Pekný deň, Pastieriková

Otázka od: Ján Balažovič - 2. september 2020
Dobrý deň chcem sa spýtať prečo NM nemá automat na mlieko v TN sú 2 ďakujem za pochopenie.

Odpoveď: Dobrý deň pán Balažovič,
vlastný výdajný stojan na mlieko sa nachádza v prevádzke - Domáca predajňa PD Bošáca, na Ul. 1.mája 309 v Novom Meste nad Váhom.

Lívia Zongorová
Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu

Otázka od: Robert Uhrik - 25. august 2020
Dobry den. Upravuje nejako mesto cez VZN prace, ktore sposobuju nejaky hluk (kosacka, rotavator, pila a pod.) pocas nedele? Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň p. Uhrík,
Mesto Nové Mesto nad Váhom nemá VZN, ktoré by riešilo problematiku nadmerného hluku.
Najvyššie prípustné hladiny hluku sú stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. Kontrolu dodržiavania uvedenej legislatívy zabezpečujú orgány verejného zdravotníctva t.j. regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa miestnej príslušnosti, zväčša na základe sťažností a podnetov obyvateľov. Problematiku obťažovania nadmerným hlukom, ktorý je spôsobený fyzickými osobami (napr. susedmi) je možné riešiť aj v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Otázka od: Matej Budák - 27. júl 2020
Dobrý deň, Chcem sa opýtať či by bolo možné naďalej uverejňovať aktuálne čísla potvrdených prípadov COVID19 na území našeho mesta. Donedávna keď prípady nepribúdali ste neustále aktualizovali informáciu o tom, že na území mesta je stále rovnaký počet prípadov a to iba 2. Teraz keď vieme, že prípady v okrese pribúdajú, tak ľudí vôbec neinformujete koľko nových prípadov je reálne na území mesta. Obyvatelia majú iba informáciu o počtoch v rámci okresu. Vytvára to potom dojem, že buď neviete alebo nechcete informovať. Ďakujem Budák

Odpoveď: Dobrý deň p. Budák.

V minulosti sme uverejňovali počty nakazených na území mesta z dôvodu, že sme s tými informáciami disponovali. Nakoľko Regionálny úrad TN nám prestal poskytovať presnejšie informácie v rámci okresu, nie je možné aktualizovať počty nakazených na území mesta Nové Mesto nad Váhom.

Prajem pekný zvyšok dňa.

Otázka od: Roman Donát - 20. júl 2020
Začala sa v našom meste budovať optická sieť? Bude pokryté celé mesto alebo len niektoré časti? Konkrétne ma zaujíma oblasť "Samoty". Už dlhé roky čakám, že v 21. storočí nebudeme brániť moderným technológiam a dáme im zelenú. V Piešťanoch funguje optická sieť už skoro 13 rokov. Ako to bude s nami? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň pán Donát,
momentálne Orange a Telekom budujú v meste optickú sieť v 5 etapách. Snažia sa pokrývať hlavne bytové domy. Momentálne dokončujú etapu č. 3 (1. mája, Rajková a okolie ) a č.4 (Hájovky a okolie) . Samoty sa v týchto 5 etapách nenachádzajú. Do budúcna Telekom plánuje pokryť aj Samoty. Individuálna bytová výstavba je pre nich nákladnejšia , tak v prvom rade riešia lokality ktoré sú pre operátorov rentabilnejšie.

S pozdravom
Pavol Moravec
Mestský úrad NMnV

Otázka od: Olga Šimová - 9. júl 2020
Prosím Vás o oznámenie na základe ktorého boli od 9.7.2020 znova zakázané návštevy v uvednom zariadení ktoré sa vykonávali za mimoriadne prísnych hygienických príkazov. Treba zvážiť,že starkí ktorí nedokážu telefonovať a inak komunikovať s príbuznými sú odkázaní len na návštevy a v neposlednom rade zomierajú na to že nemajú kontakt s blízkou rodinou a nie na koronavírus.Ďakujem za odpoveď Šimová

Odpoveď: Dobrý deň,
na základe príkazu primátora mesta, v Zariadení pre seniorov, ako i v ostatných sociálnych zariadeniach mesta, sa budú od 09.07. naďalej dodržiavať sprísnené opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19, nakoľko v našom meste boli potvrdené pozitívne prípady ochorenia. Bližšie info získate priamo v ZpS - kubricka@zpsnm.sk.
E.Pastieriková - ref.sociálny Mestský úrad

Otázka od: Juraj Kolar - 6. júl 2020
Dobrý deň, Chcem sa informovať, či by sa nedalo niečo robiť s zaparkovanými autami na Ulici Tehelná (ide o chodník a cestu pri bývalej škole). Autá parkujú na chodníkoch a na ceste obmedzujú premávku. Nedá sa tam osadiť tabula zákaz zastavenia? Obyvatelia ulice sú tak lenivý zaparkovať auto do dvora, že radšej zavadzajú ostatným. Poprosím Vás riešte túto situáciu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň pán Kolar,
Váš podnet budeme riešiť na zasadnutí Komisie dopravy pri Mestskom zastupiteľstve Nové Mesto nad Váhom.

Doplnené 6.7.2020: Na komisii sa prerokoval Váš podnet:

Ak by Mesto – Nové Mesto nad Váhom pristúpilo k osadeniu dopravného značenia č. 270 alebo 271 všetky vozidlá by museli parkovať na pozemkoch svojich rodinných domov. Komisia odporúča aby MsP Nové Mesto nad Váhom vykonávala v danej lokatite častejšie kontroly.

Alena Rudyová, Referát dopravy a miestnych komunikácií

Otázka od: Ján Marek - 29. jún 2020
Chcel by som vedieť, kde presne sa bude prebiehať výstavba nového kúpaliska a či má mesto na tieto priestory vypracovaný urbanistický plán ? Za odpoveď ďakujem

Odpoveď: V súčasnosti sú podklady na Verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na „Mestskú plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom“ zaslané na schválenie Slovenskej komore architektov. Po ich schválení budú súťažné podmienky a v rámci nich aj rozsah riešeného územia zverejnené na oficiálnej stránke mesta NMnV.

Otázka od: Zuzana Nosalekova - 1. jún 2020
Dobrý deň chcem ísť do podnájmu ale nemám trvalý pobyt v občianskom a nemám si ho kam nahlásiť bude v tom problém ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
v prípade, že máte záujem požiadať o pridelenie mestského nájomného bytu je podmienkou mať trvalé bydlisko na území Mesta Nového Mesta nad Váhom.

Lívia Zongorová
referát bytový

Otázka od: Ružena Kupicová - 8. máj 2020
Dobrý deň . Nemohli by sa Rozhodnutia na platbu daní a odpadu , s ohľadom na súčasnú situáciu , doručovať na vyžiadanie elektronicky? Ak by ste vytvorili nejaký viditeľný oznam a formulár na tejto stránke, kde by sa dali vpisovať identifikačné údaje žiadateľa , a potom by sa to Rozhodnutie považovalo za doručené. Len je škoda, že nefunguje mestský rozhlas, kde by sa o tejto možnosti dozvedelo viac obyvateľov. Tí občania, čo si to vyžiadajú, určite rýchlejšie uhradia tieto poplatky a nebudú musieť čakať na písomné vyzvanie. Ak by sa to ujalo, prinieslo by to do budúcna aj úsporu verejných financií .

Odpoveď: Dobrý deň pani Kupicová,
v zmysle zákona o e-Governmente boli všetky rozhodnutia pre daň z nehnuteľnosti a poplatok za KO vytvorené elektronicky cez slovensko.sk. Tým poplatníkom, ktorí majú aktivované elektronické schránky na slovensko.sk sa doručili rozhodnutia priamo do elektronickej schránky. Ak bude chcieť poplatník dostávať rozhodnutia elektronicky môže si aktivovať elektronickú schránku pre doručovanie písomností na slovensko.sk (poplatník potrebuje občiansky preukaz s čipom).
Ostatné rozhodnutia sme vytlačili a pre tento rok sme sa rozhodli kvôli opatreniu spojenému s možným šírením nákazy korona vírusom COVID 19 doručovať netradične a to priamo do poštových schránok. Takýto spôsob doručenia zabraňuje priamemu kontaktu medzi Vami a pracovníkmi mestského úradu a tým obojstranne chráni zdravie Vás i pracovníkov mestského úradu.
S pozdravom

Oddelenie finančnej a informačnej sústavy

Otázka od: Tomáš Kožuch - 6. máj 2020
Dobrý deň príslušníci mestskej polície Nmnad Váhom v mesiaci máj 2020 kontrolovali športové ihrisko základnej školy na ul. Tematínskej v Nmnad Váhom. Na uvedenom mieste mi bolo povedané príslušníkmi MsP., že musím opustiť hore uvedený areál, nakoľko Mesto Nmnad Váhom konkrétne krízový štáb Nm nad Váhom v súvislosti Covid 19, nepovolil vstup na verejné športoviská. Vzhľadom k tomu, že ústredný krízový štáb vlády SR od konca apríla 2020 povolil vstup v tzv. prvej fáze uvoľňovania opatrení na verejné prístupné športové miesta. Podľa môjho názoru nariadenia vlády SR sú nadradené nad nariadením mesta a z hore uvedeného športoviska som musel toto miesto opustiť neoprávnene.

Odpoveď: Dobrý deň p. Kožuch.
Aby v tom bolo jasno, verejné ihriská nie sú ihriská na základných školách.
A poprosím prečítajte si usmernenie, ktoré vydal hl. hygienik SR
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf

Ďakujem

Otázka od: Peter Novák - 28. apríl 2020
Dobrý deň, na ktorej ulici v meste je knihobúdka? Mám navyše knihy a chcem ich tam dať. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
knihobúdka v Novom Meste nad Váhom sa nachádza v parku J.M.Hurbana.

Mestský úrad

Otázka od: Peter Isteník - 25. marec 2020
Dobrý deň, obraciam sa na Vás s dosť frekventovanou otázkou: neuvažuje vedenie mesta s možnosťou pridelovania ochranných pomôcok /za úplatu/-hlavne rúšok starším obyvateľom? Dôvod:všade sa prijímajú opatrenia na eliminovanie pohybu starších ľudí v celospoločenskom záujme. A kedže niektoré úkony sa nedajú vylúčiť/nákupy/ , podľa nariadenia sa už bez prekrytia horných dýchacích ciest ani nesmú pohybovať žiadne osoby. "Opatrenie č. OLP/2732/2020 Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)" Kedže nákup týchto rúšok nie je jednoduchý/nedostatkový tovar/,vedel by som si predstaviť,že by dôchodcovia neobjehali lekárne, ale boli by im rúška v nevyhnutmom počte predané na určitom mieste/alebo doručené/ Vo viacerých obciach a mestách to asi aj prevádzkujú Dakujem za pochopenie

Odpoveď: Dobrý deň pán Isteník,

v obmedzenom množstve máme k dispozícii pre tých z nášho mesta, ktorí ich súrne potrebujú a nemôžu si ich zabezpečiť.
Ak potrebujete, alebo vie o ľuďoch ktorí majú problém zabezpečiť si rúško, môžete nás kontaktovať na email : pomoc@nove-mesto.sk, alebo zavolať na číslo 0915 595 613

Mesto Nové Mesto nad Váhom

1 |  2 |  Ďalší
Nastavenia cookies