Zverejňovanie

Priamy predaj a prenájom majetku mesta

Priamy predaj a prenájom majetku mesta
Názov Dátum
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a 1. mája v Novom Meste nad Váhom 01.03.2019
Priamy prenájom pozemku na ul. Banská 10.06.2020 Priamy prenájom pozemku ul. Banská - 288.35 kB
Priamy prenájom pozemku parc. č. 2449/3 - 15m2 na Železničnej ul. 19.03.2019
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája 314 - 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája 314 - 24.4.2019 - 66.11 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. Hurbanovej 772 (Považan – bar, suterén) - 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu Hurbanova 772 (Považan – bar, suterén) - 24.4.2019 - 65.04 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811 (Dom služieb) 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811 (Dom služieb) - 24.4.2019 - 65.37 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Nám.slobody 22/24 o rozlohe 87,00 m2 v Novom Meste nad Váhom 07.05.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 v Novom Meste nad Váhom 09.06.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody 5/6 v Novom Meste nad Váhom 04.06.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody č. 1/1- bývalá Prima banka v Novom Meste nad Váhom 27.07.2015
Nastavenia cookies