Zverejňovanie

Priamy predaj a prenájom majetku mesta

Priamy predaj a prenájom majetku mesta
Názov Dátum
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. 1. mája 309 o rozlohe 162,86 m2 v Novom Meste nad Váhom 11.02.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. 1. mája 314 o rozlohe 109,13 m2 v Novom Meste nad Váhom 07.05.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ul. Hurbanovej 772, ul. M.R.štefánika v Dome Služieb, Námestie slobody 2/2, 5/6, 22/24 a Lieskovaksá 2526 v Novom Meste nad Váhom 27.07.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 o rozlohe 19,14 m2 v Novom Meste nad Váhom 11.02.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. Palkovičovej 23 o rozlohe 161,39 m2 v Novom Meste nad Váhom 11.02.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul.Klčové 85 o rozlohe 98,78 m2 v Novom Meste nad Váhom 11.02.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Hurbanovej 772, M.R.Štefánika 811, Nám.slobody 5/6,1. mája 310 ,Lieskovská 2526 v Novom Meste nad Váhom 13.04.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Hurbanovej 772, Nám.slobody 22/24, Lieskovskej 2526 a Komenského 774 v Novom Meste nad Váhom 16.12.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309,312 a 314, Nám.slobody 1/1 a 5/6, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811, Železničná ul. v Novom Meste nad Váhom 31.10.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309,312 a 314, Nám.slobody 2/2, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom 13.06.2014
Nastavenia cookies