Verejné obstarávanie

„Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul. Komenského v Novom Meste nad Váhom“

Dátum zverejnenia:
22.1.2018
Poradové číslo:
1/2018
Cena bez DPH:
900 000,00 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
21.2.2018 do 10,00hod
Termín dodania:
15.9.2018 
Kód CPV:
45000000-7 

Kontakt

Miroslav Hikel
Tel.: 032/7402 305

Dokumenty

Súťažné podklady , Veľkosť: 695.27 kB