Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000,- € za 3.Q a 4.Q 2017

Dátum zverejnenia:
22.1.2018
Poradové číslo:
2/2018
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s n.h. (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Miroslav Hikel
Tel.: 032/7402 305

Dokumenty