Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Nové Mesto nad váhom poskytuje v rámci tejto informačnej služby aktuality z diania v meste. Služba súčasne zabezpečuje základný informačný servis o aktuálnych udalostiach.

Aktívne príspevky nájdete na hlavnej stránke webového portálu mesta Nové Mesto nad Váhom.

 

KONTAKTY A INFORMÁCIE

  • Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie ???
  • Prednosta MsÚ - Referát informačných technológií (referent pre správu webovej stránky) ???