motive

Tlačivá žiadostí a podaní

Referát sociálny a kultúry

K stiahnutiu

   

   

Daň z nehnuteľnosti

K stiahnutiu

      

     

Daň za psa

K stiahnutiu

        

    

Životné prostredie

K stiahnutiu

 

  

Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu

K stiahnutiu

  

  

Referát evidencie stavieb

K stiahnutiu

   

   

Referát účtovníctva

K stiahnutiu