Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 41150058 16.2.2016 efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas...    
Detail Faktúra za rok 2014 556,67€ 16.2.2016    
Detail Faktúra 7100160152 2.8.2016 dmena komisionára - 7/2016    
Detail Faktúra 41180002 19.3.2018 Na základe Dohody o rozsahu realizácií spätných povrchových úprvách pri stavbe "...    
Detail Objednávka vyšlá 2013031 8.3.2013 rekonštrukcia písma na pomníku J.L.Holubyho v parku J.M.Hurbana DVONTA s.r.o. 46 957 871  56.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021272 2.12.2021 geometrický plán GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43 580 718  475.00 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve Dododatok č.1 k z. č.19/2006 3.4.2017 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena nájomcu Ing. Marián Ovšák    
Detail Zmluva Kúpna 6/2016/KZ-OPSM 12.7.2016 Predaj nehnuteľnosti – časti pozemku zameraného ako parcela registra C KN č. 1690/2 druh... Ingrid Tinková   2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016050 4.4.2016 Objednávka pracovných vinylových rukavíc LEJA-SK, s. s r.o., Jaroslava Mažárová, 44211881  100.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023198 4.8.2023 Obnova písma na tabuľke na pamätníku 27 umučeným obetiam 2. sv. vojny Lukáš Michalik - KAMPEX 51048124  111.60 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 442016msbp 5.12.2016 Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva Marek Bango   1,902.97 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 21/2018/KZ-OPSM 14.12.2018 Zmluva o prevode:
- stavba súpisné č. 54 – dom na Ul. J. Gábriša, postavený na pozemku...
Petronela Porubská   77,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 185065 29.6.2018 Prenájom strelnice , munícia - MsP RDA s.r.o. 36851680  534.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19171 20.8.2019 Prenájom strelnice , munícia - MsP RDA s.r.o. 36851680  717.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 19197 16.10.2019 Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP RDA s.r.o. 36851680  804.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19239 13.11.2019 Služobné oblečenie - MsP RDA s.r.o. 36851680  672.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 19275 11.12.2019 Služobná obuv - MsP RDA s.r.o. 36851680  279.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200102 11.6.2020 Nákup fotopasce - MsP RDA s.r.o. 36851680  172.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200114 10.7.2020 Nákup fotopasce s príslučenstvom - MsP RDA s.r.o. 36851680  279.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200137 24.7.2020 Nákup fotopasce s príslušenstvom RDA s.r.o. 36851680  782.07 EUR 
Nastavenia cookies