Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 05.03.2021 08.03.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 04.03.2021 08.03.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 04.03.2021 04.03.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 02.03.2021 03.03.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 01.03.2021 02.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 26.02.2021 02.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 25.02.2021 02.03.2021
Pozvánka na 13. zasadnutie poslancov MsZ dňa 9. marca 2021 o 14.00 hod. 01.03.2021 Pozvánka 13.MsZ 2021 - 98.76 kB
Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č.12 ÚPN 25.2.2021 25.02.2021 Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky č.12 ÚPN 25.2.2021 - 288.53 kB
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 24.02.2021 24.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 24.02.2021 24.02.2021
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Obytná zóna TRINITIS 24.2.2021 24.02.2021 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Obytná zóna TRINITIS - 407.22 kB
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 22.02.2021 23.02.2021
Uznesenia z 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 22.02.2021 22.02.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 19.02.2021 22.02.2021
Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 22.02.2021
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Daňo – PromoNet, Vrátny, ME–Tradex s.r.o., Hluchý, Urbanová - Salón Ľubica, Tangelmajer, O-NET 22.02.2021
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Brázdilová 22.02.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 18.02.2021 19.02.2021
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 a sadzba poplatku 18.02.2021 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 a sadzba poplatku - 144.28 kB
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 17.02.2021 18.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 17.02.2021 18.02.2021
Pozvánka na 4. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. februára 2021 15.02.2021
Oznámenie Mestského úradu o obmedzení prevádzky v dňoch od 8.2.2021 do 19.3.2021 08.02.2021