Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.6.2018 29.06.2018
Schválenie VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 27.06.2018
Schválenie VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 27.06.2018
Schválenie dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.06.2018 Dodatok č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 373.14 kB
Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.11 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom 22.06.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 3. 7.10.2018 ulica SNP 22.06.2018
Pozvánka na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. júna 2018 20.06.2018
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a Tehelná v Novom Meste nad Váhom 15.06.2018 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 o rozlohe 49,09 m2 v Novom Meste nad Váhom - 80.23 kB
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.11 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.11 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom 14.06.2018