Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Štatistikcý úrad - Zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES) 27.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 24.06.2022 24.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 23.06.2022 24.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 22.06.2022 24.06.2022
Verejné pripomienkovanie - Projektový zámer - Manažment údajov mesta Nové Mesto nad Váhom 22.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 20.06.2022 22.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 17.06.2022 22.06.2022
Pozvánka na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. júna 2022 o 14:00 hod. 21.06.2022 Pozvánka 22.MsZ 2022 - 103.36 kB
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 16.06.2022 17.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 15.06.2022 17.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 15.06.2022 17.06.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 13.06.2022 15.06.2022
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021 - záverečný účet mesta 13.06.2022 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021 - záverečný účet mesta - 3.86 MB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Aleptus 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Aleptus 13.6.2022 - 150.89 kB
Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - TSK 13.6.2022 - 166.24 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UPSVaR 13.6.2022 - 136.98 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pisklák J, Pisklák M. 13.6.2022 - 137.19 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 13.6.2022 - 149.05 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kúria 13.6.2022 13.06.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kúria 13.6.2022 - 139.42 kB
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 13.06.2022 Návrh - 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 1.25 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 15.6.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 08.06.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 15.6.2022 - 107 kB
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času 02.06.2022 Vyhlásenie VK 2022 riaditeľ CVČ - 117.1 kB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 31.05.2022 Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 - 171.38 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 24. a 26.5.2022 viacero ulíc 24.05.2022
Oznam: Spoločný úrad samosprávy (stavebný úrad) bude vo štvrtok 26.05.2022 z technických príčin zatvorený 23.05.2022