Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2021 23.11.2020 Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2021 - 2.78 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prenájom majetku mesta - viacerí 23-11-2020 23.11.2020 Zverejnenie zámeru mesta - prenájom majetku mesta - viacerí 23-11-2020 - 161.78 kB
Návrh VZN č. 2-2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 23.11.2020 Návrh VZN č. 2-2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - 775.83 kB
Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 23.11.2020 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 499.36 kB
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach 23.11.2020 Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 349.66 kB
Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 23.11.2020 Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 1.38 MB
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 19.11.2020 20.11.2020
Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20.11.2020 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 144.18 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 25.11. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 20.11.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 25.11.2020 - 113.31 kB
3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020 20.11.2020 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 2.59 MB
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 20.11.2020 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 144.17 kB
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 18.11.2020 18.11.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 24.11.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 16.11.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 13.11.2020 16.11.2020
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 12.11.2020 16.11.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2020 viacero ulíc 16.11.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 12.11.2020 13.11.2020
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - IX. kolo 12.11.2020 Vyhlásenie OVS na byt č. 14 Weisseho ul. IX. kolo - 12-11-2020 - 1.22 MB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica XXV. kolo 12.11.2020 Vyhlásenie OVS Dolné sklady XXV.kolo 12-11-2020 - 843.26 kB
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 11.11.2020 12.11.2020
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom – rozhodnutie o odvolaní 12.11.2020 Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom – rozhodnutie o odvolaní 12-11-2020 - 1002.29 kB
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 10.11.2020 11.11.2020
Oznámenie Mestského úradu o obmedzení prevádzky od 10.11.2020 10.11.2020
Oznámenie o čiastočnom otvorení Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom 10.11.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 06.11.2020 10.11.2020