Rybársky lístok

Popis

Rybárske lístky vydáva Mestský úrad na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Podľa zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov je vydanie rybárskeho lístka výkonom štátnej správy a podlieha správnemu poplatku podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

 

Kto vybavuje

Referát vnútornej správy

Podateľňa

Jaroslava Durcová 

 

Poplatky

  • týždenný rybársky lístok - 3 EUR
  • mesačný rybársky lístok - 5 EUR
  • ročný rybársky lístok - 10 EUR
  • trojročný rybársky lístok - 25 EUR

Od poplatku sú oslobodení: 

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci SRZ, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do pätnásť rokov.
Nastavenia cookies