Samospráva

Organizácie mesta

 

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Výška majetkového podielu: 100% / 3 078 530

Adresa:
Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 310 743

Riaditeľ: Ing. Stanislav Vavrek 

Kontakt:

Sekretariát/pokladňa: sekretariat@msbp-nm.sk
tel.: 032 / 771 3438, 032 / 7741 527

Ohlasovňa porúch: poruchy@msbp-nm.sk
tel.: 032 / 771 2210, 032 / 7741 526

Havarijná pohotovostná služba: 
od 15:15 – do 22:15 
032 / 771 4925
032 / 774 1520

e-mail: msbp-nm@msbp-nm.sk

web: http://www.msbp-nm.sk

Výročné správy a účtovné závierky:
https://finstat.sk/36310743/zavierka

 

 

 

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Právna forma: príspevková organizácia

Adresa:
Banská 6279/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00350656

Riaditeľ: Ing. Mgr. Martin Kyselý

Kontakt:

informácie: 032 / 285 61 26

e-mail: tsm@tsmnm.sk

telefónna linka pre nahlasovanie podnetov občanmi: 0911 191 501

e-mail pre nahlasovanie podnetov občanmi: info@tsmnm.sk

web: https://www.tsm.nove-mesto.sk/

 

 

 

Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom

Právna forma: príspevková organizácia

Adresa:
Hviezdoslavova 4
91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00350702

Kontakt:

riaditeľka: Mgr. art. Mária Volárová
e-mail: riaditelka@msks.sk
tel.: 032/285 69 20, 0903 450 187

web: www.msks.sk

 

202004231131180.msks

 

Nastavenia cookies