Územný plán mesta

Manuál územného plánu

K stiahnutiu

znenie z roku 1998 - textová časť

K stiahnutiu

znenie z roku 1998 - grafická časť

K stiahnutiu

čistopis v znení ZaD č. 01 - 13 - textová časť

K stiahnutiu

čistopis v znení ZaD č. 01 - 13 - grafická časť

Zmeny územného plánu mesta

K stiahnutiu
Nastavenia cookies