Povoľovanie stacionárneho zdroja

Popis

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (napr. plynový kotol, krb, kachle a ďalšie technologické zariadenia uvedené v Žiadosti o súhlas na povolenie stacionárneho zdroja) sú povinní písomne požiadať Mesto Nové Mesto nad Váhom o súhlas na umiestnenie stacionárneho zdroja na území mesta.

 

Elektronické formuláre

 

Čo potrebujeme (doklady - prílohy)

Jednotlivé potrebné prílohy závisia od konkrétneho povolenia a nájdete ich uvedené v žiadostiach o vydanie súhlasu.

 

Kto vybavuje

Oddelenie životného prostredia

Referát odpadového hospodárstva

Ing. Katarína Poláčková

 

Poplatok

  • konanie o vydanie povolenia pre novovybudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby - 45 EUR
  • konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania - 22 EUR
Nastavenia cookies