Samospráva

Spoločný úrad samosprávy

     Spoločný úrad samosprávy /SÚS/ v Novom Meste nad Váhom si zriadili obce Beckov, Bošáca, Brunovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Hrachovište, Kálnica, Kočovce, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Pobedím,  Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenčianske Bohuslavice,  Višňové, Zemianske Podhradie na zabezpečenie odborného výkonu činností, ktoré zo zákona pre svojich obyvateľov musia vykonávať obce.

Jedná sa o prenesený výkon činností zo štátu na samosprávu v oblasti stavebného poriadku,

pôžičiek pre občanov, právnické osoby a obce z Štátneho  fondu rozvoja bývania,

odborná pomoc pre obce, školy a školské zariadenia prostredníctvom školského úradu

ako aj tzv. originálne kompetencie obcí v činnosti opatrovateľskej služby. prostredníctvom SÚS n.o. ( www.sus-no.sk)

Všetky polatky sa platia v hotovosti  do pokladne SÚS, alebo prevodom na bankový účet podľa druhu služby.

č.účtu SK21 5600 0000 0058 0126 9010, do poznámky meno, obec a druh polatku.

Výšku poplatku doporučujeme konzultovať s príslušným referentom. Výška je podľa Zákona č. 145/1995 Z. z.- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch pložky: 9, 59-62a

Správne poplatky na NEPLATIA KOLKOVÝMI ZNÁMKAMI

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 - 15.00 - Stránkový deň
Utorok 7.30 - 15.00 - Konania v teréne
Streda 8.30 - 17.00 - Stránkový deň
Štvrtok Nestránkový deň - Konania v teréne
Piatok 7.30 - 14.00 - Konania v teréne

Konzultácie na stavebnom úrade v pondelok a stredu. Iné termíny je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Nastavenia cookies