Samospráva

Sociálne zariadenia

     

    Zariadenie pre seniorov

Ul. Fraňa Kráľa 2688/4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:

informácie: (6:00 - 20:00) 032/285 38 11
sociálny taxík : (8:00 - 15:30) 032/285 38 11
ambulancia 1: (6:00 - 14:00) 032/285 38 21  e-mail: ambulancia@zpsnm.sk
ambulancia 2: (24 - hodinová služba) 032/285 38 22
e-mail: informator@zpsnm.sk

IČO: 42 372 984
DIČ: 2024154671

web: https://www.zpsnm.sk
facebook: https://www.facebook.com/zpsnm

 

 

    

Zariadenie pre seniorov Nové Mesto nad Váhom

 

    Útulok pre občanov bez prístrešia

Trenčianska 2288/46
915 01 Nové Mesto nad Váhom

telefón: 032 771 73 64
email: utulok@nove-mesto.sk

facebook: https://www.facebook.com/utuloknm

 

 

 

 

202003271441260.utulok

Zariadenie pre seniorov

Poľná 1639

915 01 Nové Mesto nad Váhom

informácie: 0908 548 905

web: www.zpspolna.sk

IČO: 55605702

DIČ: 2122052955

 

 

Zariadeni pre seniorov Poľná
Nastavenia cookies