Úmrtie občana

Popis

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade podľa miesta úmrtia. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list.

Čo potrebujeme

  • list o prehliadke mŕtveho
  • občiansky preukaz zomrelého

Kto vybavuje

Referát matriky

Barbora Sadloňová

  • tel.: 032/7402 507
  • e-mail: matrika@nove-mesto.sk
  • kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 123
Nastavenia cookies