Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018 Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 - 451.88 kB
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018 Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 - 235.88 kB
VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 27.06.2018 VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 - 154.74 kB
VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 27.06.2018 VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku - 146.81 kB
Zápisnica č.3/2018/KFSM - 06.06.2018 20.06.2018 Zápisnica č.3/2018/KFSM - 06.06.2018 - 211.23 kB
Zápisnica č.4/2018/KŠMŠ - 29.5.2018 14.06.2018 Zápisnica č.4/2018/KŠMŠ - 29.5.2018 - 222.28 kB
Novomestský spravodajca 05-2018 13.06.2018 nms-2018-05.pdf - 3.57 MB
Novomestský spravodajca 05-2018 13.06.2018 Novomestský spravodajca 05-2018 - 3.57 MB
Materiály k prerokovaniu na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. júna 2018 06.06.2018
21. zasadnutie MsZ zo dňa 26. júna 2018 06.06.2018