Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica č.3/2019/KKSV - 13.3.2019 16.05.2019 Zápisnica č.3/2019/KKSV - 13.3.2019 - 139.59 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Zápisnica č.3/2019/KŠMŠ - 14.5.2019 16.05.2019 Zápisnica č.3/2019/KŠMŠ - 14.5.2019 - 208.97 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 10.05.2019 Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 - 453.66 kB
Zápisnica č.4/2019/KSZ - 23.04.2019 07.05.2019 Zápisnica č.4-2019-KSZ - 23.04.2019 - 168.15 kB
VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 02.05.2019 VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 198.79 kB
Zápisnica č.4/2019/KBVP - 16.4.2019 29.04.2019 Zápisnica č.4/2019/KBVP - 16.4.2019 - 141.23 kB
Zápisnica č.3/2019-KOŽP - 04.04.2019 24.04.2019 Zápisnica č.3-2019-KOŽP - 04.04.2019 - 199.54 kB
Zápisnica č.2/2019/KFSM - 10.04.2019 17.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KFSM - 10.04.2019 - 237.98 kB
Materiály k prerokovaniu na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 30. apríla 2019 12.04.2019
2. zasadnutie MsZ zo dňa 30. apríla 2019 12.04.2019
Zápisnica č.2/2019/KRB - 14.03.2019 09.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KRB - 14.03.2019 - 190 kB
Novomestský spravodajca 03-2019 04.04.2019 Novomestský spravodajca 03-2019 - 1.76 MB
Zápisnica č.2/2019/KOŽP - 07.03.2019 27.03.2019 Zápisnica č.2-2019-KOŽP - 07.03.2019 - 194.8 kB
Zápisnica č.3-2019-KSZ - 19.03.2019 26.03.2019 Zápisnica č.3-2019-KSZ - 19.03.2019 - 470.95 kB
Zápisnica č.2/2019/KŠMŠ - 19.3.2019 22.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KŠMŠ - 19.3.2019 - 280.34 kB
Zápisnica č.2/2019/KKSV - 13.2.2019 22.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KKSV - 13.2.2019 - 150.24 kB
Zápisnica z 01. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. februára 2018 18.03.2019 Zápisnica z 01. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. februára 2018 - 308.75 kB
Zápisnica č.2/2019/KSZ - 25.02.2019 14.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KSZ - 25.02.2019 - 471.31 kB