Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica č.2-2023-KŠMŠ - 21.3.2023 22.03.2023 Zápisnica č.2-2023-KŠMŠ - 21.3.2023 - 169.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 29. 3. 2023 (streda) o 15:00hod v klubovni MsKS 22.03.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 29. 3. 2023 - 119.09 kB
Zápisnica č.1-2023-KKSV - 25.1.2023 17.03.2023 Zápisnica č.1-2023-KKSV - 25.1.2023 - 126.54 kB
Zápisnica č.2-2023-KRB - 06.03.2023 16.03.2023 Zápisnica č.2-2023-KRB - 06.03.2023 - 197.2 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 21.3.2023 (utorok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 15.03.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 21.3.2023 - 78.06 kB
Zápisnica č.1-2023-KCR - 15. 2. 2023 07.03.2023 Zápisnica č.1-2023-KCR - 15. 2. 2023 - 182.71 kB
Zápisnica z 2. zasadnutia poslancov MsZ dňa 21. februára 2022 03.03.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia poslancov MsZ dňa 21. februára 2022 - 273.59 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 09. marca 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 01.03.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 09.03.2023 - 142.61 kB
Zápisnica č.1-2023-KOŽP - 26.01.2023 01.03.2023 Zápisnica č.1-2023-KOŽP - 26.01.2023 - 170.59 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 06.03.2023 (pondelok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 28.02.2023 Pozvanka KRB - 06.03.2023 - 164.13 kB
Hlasovania z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 24.02.2023 Hlasovania z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 - 218.96 kB
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 24.02.2023 Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 - 217.43 kB
Zápisnica č.1-2023-KDRM - 14.02.2023 23.02.2023 Zápisnica č.1-2023-KDRM - 14.02.2023 - 153.76 kB
Zápisnica č.1-2023-KVRM - 06.02.2023 16.02.2023 Zápisnica č.1-2023-KVRM - 06.02.2023 - 257.89 kB
Zápisnica č.1-2023-KRB - 31.1.2023 14.02.2023 Zápisnica č.1-2023-KRB - 31.1.2023 - 210.08 kB
Materiály k prerokovaniu na 2. zasadnutí poslancov MsZ dňa 21. februára 2023 14.02.2023
2. zasadnutie MsZ zo dňa 21.februára 2023 14.02.2023
Zápisnica č.1-2023-KBVP - 2023 02. 07. 13.02.2023 Zápisnica č.1-2023-KBVP - 2023 02. 07. - 99.91 kB
Zápisnica č.1-2023-KFSM - 8.2.2023 10.02.2023 Zápisnica č.1-2023-KFSM - 8.2.2023 - 240.49 kB
Zápisnica č.1-2023-KŠMŠ - 2.2.2023 09.02.2023 zápisnica č.1-2023-KŠMŠ - 2.2.2023 - 178.58 kB
Nastavenia cookies