Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zápisnica č.3-2022-KFSM - 15.6.2022 20.06.2022 Zápisnica č.3-2022-KFSM - 15.6.2022 - 317.15 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 15.6.2022 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254 08.06.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 15.6.2022 - 107 kB
Zápisnica č.4-2022 KŠMŠ - 24.5.2022 08.06.2022 Zápisnica č.4-2022 KŠMŠ - 24.5.2022 - 169.15 kB
Zápisnica č.3-2022-KOŽP - 05.05.2022 02.06.2022 Zápisnica č.3-2022-KOŽP - 05.05.2022 - 168.01 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 24.5.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 17.05.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 24.5.2022 - 98.71 kB
Zápisnica z 21. zasadnutia poslancov MsZ dňa 3. mmája 2022 10.05.2022 Zápisnica z 21. zasadnutia poslancov MsZ dňa 3. mmája 2022 - 344.55 kB
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 10.05.2022 Hlasovanie 21. MsZ 2022 - 206.2 kB
Zápisnica č.4-2022-KSZ - 26.4.2022 09.05.2022 Zápisnica č.4-2022-KSZ - 26.4.2022 - 138.74 kB
21. zasadnutie MsZ zo dňa 3.5.2022 09.05.2022
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 06.05.2022 Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 - 205.95 kB
Zápisnica č.3-2022-KŠMŠ - 28.4.2022 05.05.2022 Zápisnica č.3-2022-KŠMŠ - 28.4.2022 - 128.97 kB
Materiály k prerokovaniu na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 3. mája 2022 02.05.2022
12. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 26. apríla 2022 27.04.2022
Zápisnica z 12. mimoriadneho zasadnutia poslancov MsZ dňa 26. apríla 2022 27.04.2022 Zápisnica z 12. mimoriadneho zasadnutia poslancov MsZ dňa 26. apríla 2022 - 139.98 kB
Hlasovania z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 27.04.2022 Hlasovanie 12. mimoriadne MsZ 2022 - 128.05 kB
Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 27.04.2022 Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 - 112.22 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 05. mája 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 5.5.2022 - 236.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 4.5.2022 o 17.00 h (streda) v učebni č.21 na prvom poschodí MsKS 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 4.5.2022 - 116.9 kB
Zápisnica č.1-2022-KDRM - 12.04.2022 27.04.2022 Zápisnica č.1-2022-KDRM - 12.04.2022 - 147.22 kB
Zápisnica č.2-2022-KFSM - 20.04.2022 27.04.2022 Zápisnica č.2-2022-KFSM - 20.04.2022 - 293.02 kB