Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Materiály k prerokovaniu na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2019 17.11.2019
6. zasadnutie MsZ zo dňa 10. decembra 2019 17.11.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 22.11.2019 (piatok) o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 15.11.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 22.11.2019 - 137.84 kB
Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 13.11.2019 Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 - 230.78 kB
Zápisnica č. 3-2019-KSON - 24.07.2019 12.11.2019 Zápisnica č. 3-2019-KSON - 24.07.2019 - 137.15 kB
Zápisnica č. 2-2019-KSON - 08.04.2019 11.11.2019 Zápisnica č. 2-2019-KSON - 08.04.2019 - 136.36 kB
Zápisnica č. 1-2019-KSON - 23.01.2019 11.11.2019 Zápisnica č. 1-2019-KSON - 23.01.2019 - 134.22 kB
Zápisnica č.7-2019-KRB - 17.10.2019 06.11.2019 Zápisnica č.7-2019-KRB - 17.10.2019 - 205.52 kB
Hlasovania z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 05.11.2019 Hlasovania z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 2019 - 319.5 kB
Zápisnica č.9-2019-KSZ - 22.10.2019 05.11.2019 Zápisnica č.9-2019-KSZ - 22.10.2019 - 148.61 kB
VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 04.11.2019 VZN č. 3-2019 o miestnom poplatku za rozvoj - 174.98 kB
Zápisnica z 04. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 31.10.2019 Zápisnica z 04. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 - 328.07 kB
Dodatok č.2 k VZN č. 1-2000 - o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom - Zelená voda, územný plán zóny Zmeny a doplnky č.2 30.10.2019 Dodatok č.2 k VZN č. 1/2000 - o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom - Zelená voda, územný plán zóny Zmeny a doplnky č.2 - 167.8 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07.11. 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.10.2019 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 07.11.2019 - 142.84 kB
Zápisnica č.5-2019-KFSM - 16.10.2019 18.10.2019 Zápisnica č.5-2019-KFSM - 16.10.2019 - 243.49 kB
Materiály k prerokovaniu na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. októbra 2019 14.10.2019
5. zasadnutie MsZ zo dňa 29. októbra 2019 14.10.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.10. 2019 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 09.10.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 16.10.2019 - 103.82 kB
Zápisnica č.6-2019-KRB - 26.09.2019 09.10.2019 Zápisnica č.6-2019-KRB - 26.09.2019 - 205.77 kB
Zápisnica č.6-2019-KOŽP - 12.09.2019 04.10.2019 Zápisnica č.6-2019-KOŽP - 12.09.2019 - 217.28 kB