Predĺženie prevádzkovej doby

Popis

Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkovej doby pri organizovaní spoločenskej akcie (podujatie, oslava a pod.) je prevádzkovateľ povinný doručiť Mestskému úradu najneskôr 3 dni pred konaním akcie, buď e-mailom alebo osobne na Referát služieb pre podnikateľov, byty, trhy a jarmok. 

 

Kto vybavuje

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

Referát služieb pre podnikateľov, byty, trhy, jarmok

Ing. Iveta Petrovičová 

 

Elektronický formulár

 

Predpis (VZN)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom

Nastavenia cookies