Zverejňovanie

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta

Hodnotiaca správa za rok 2022

Hodnotiaca správa za rok 2021

Hodnotiacia správa za rok 2020

Hodnotiaca správa za rok 2019

Hodnotiaca správa za rok 2018

Hodnotiaca správa za rok 2017

Hodnotiaca správa za rok 2016

Hodnotiaca správa za rok 2015

Hodnotiaca správa za rok 2014

Hodnotiaca správa za rok 2013

Hodnotiaca správa za rok 2012

Hodnotiaca správa za rok 2011

Hodnotiaca správa za rok 2010

Hodnotiaca správa za rok 2009

Správa o hospodárení za rok 2008

Správa o hospodárení za rok 2007

Nastavenia cookies