Zverejňovanie

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta

Hodnotiaca správa za rok 2022

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2021

K stiahnutiu

Hodnotiacia správa za rok 2020

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2019

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2018

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2017

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2016

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2015

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2014

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2013

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2012

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2011

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2010

K stiahnutiu

Hodnotiaca správa za rok 2009

K stiahnutiu

Správa o hospodárení za rok 2008

K stiahnutiu

Správa o hospodárení za rok 2007

K stiahnutiu

Nastavenia cookies