Zverejňovanie

Tlačivá žiadostí a podaní

REFERÁT DOPRAVY A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

K stiahnutiu

DANE ZA KOMUNÁLNY ODPAD

K stiahnutiu

Oddelenie sociálne

Daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

Po novom sa už fyzické a právnické osoby nerozlišujú a pre všetkých slúži rovnaké tlačivo.

Daň z nehnuteľnosti

Daň za psa

K stiahnutiu

Životné prostredie

K stiahnutiu

ODDELENIE BYTOVÉ

K stiahnutiu

EVIDENCIA STAVIEB

POPLATOK ZA ROZVOJ

K stiahnutiu
Nastavenia cookies