Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019151 19.6.2019 digitálne piáno s potrebným príslušenstvom MUZIKÁČ,s.r.o. - Marián Tichý   463,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019147 14.6.2019 Periodická revízia snímačov plynu v NTK : Mestský úrad, AFC, Športová hala DETMAR spol. s.r.o. 34096833  159,60 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/2019/KZ-OPSM 14.6.2019 Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra E KN č. 2159/1 druh... Ľuboslav Habdák   51,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 4/2019/KZ-OPSM 14.6.2019 Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 4915/18 druh... Milan Bublavý, Eva Bublavá   12 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/036/D/OFIS 14.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/040/D/OFIS 14.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... BUČKOVANKA dychová hudba 35593105  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/044/D/OFIS 14.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom 42281130  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/032/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Novomestský SUPERBIKER 42 282 314  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/033/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Novomestský SUPERBIKER 42 282 314  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/034/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/043/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Time2play, s.r.o. 50 765 591  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019144 12.6.2019 havaria TRIM s.r.o. 31597076  1 249,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800557 11.6.2019 Benzín 5/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  47,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019130 11.6.2019 Výkon správy a zálohy za služby - 5/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019131 11.6.2019 Fond opráv - 5/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019018 11.6.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýply s prístavbou sobášnej siene na ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  22 642,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190154 11.6.2019 Kancelársky nábytok - kancelária P, ZP1, sekretariát Tilia v.o.s. 34115668  1 165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019019 11.6.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  27 797,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190187 11.6.2019 Výmena vodomeru - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  27,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190195 11.6.2019 Prefaktorácia spotreby studenej vody r. 2018 - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 440,71 EUR