Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019006 13.2.2019 Šeky - dane a smeti. Slovenská pošta, a.s. 36631124  131,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180508 13.2.2019 Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2522 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10 482,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 18034 13.2.2019 Tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2019 EASY- PRINT SK, s.r.o. 46711929  101,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332 13.2.2019 Výkon spravy a služby - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  32,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 332 13.2.2019 Fond oprav vo vlastnictve - 1/2019 - bytový dom ul. J. Weisseho Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  178,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 180102019 13.2.2019 Reklamné predmety - MsÚ Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  9 976,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 32019 13.2.2019 Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190007 13.2.2019 Odborná publikácia - J. Sotolář - poslanec MsZ , rokovanie MsZ SOTAC s.r.o. 36189855  96,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7370016159 13.2.2019 Vyúčtovanie elektriky r. 2018 - kamery Ul. P. Matejku, Hurbanova Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. 36677281  131,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 10180058 13.2.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie kasární GSK Trenčín s.r.o. 50183630  825,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180083 13.2.2019 Projektová dokumentácia - Prestavba obj. súp. č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna ELEKTROPROJEKCIA, s.r.o. 46061096  528,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180507 13.2.2019 Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2523 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10 482,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001181977 13.2.2019 Poštové služby - 12/2018 Slovenská pošta a.s. 36631124  451,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019001 13.2.2019 Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody TOP METAL, s.r.o. 36656259  49 972,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180549 13.2.2019 Kúrenárske práce - MsÚ Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  42,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041802997 13.2.2019 Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  161,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180529 13.2.2019 Výmena elektrického ohrievača - ZOS Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  147,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180530 13.2.2019 Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  16,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201834 13.2.2019 Výmena podlahy v posilovni - MsP LLK - stav, s.r.o. 44580339  1 963,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 1901005 13.2.2019 Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS - 18.1.2019 do 17.1.2020 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  13 115,09 EUR