Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019293 12.12.2019 Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J.Kréna v Novom Meste nad Váhom-dodávka a montáž elektrického... L.I.R.R. s.r.o. 36296414  5 606,76 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 16/2019/KZ-OPSM 9.12.2019 predaj bytu a príslušných častí - byt č. 2, na 1. p. bytového domu súpisné číslo 332,... Zdenka Hrehorová   78 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019289 9.12.2019 Odstránenie nedostatkov zistených pri revízií VTZ plynového a tlakového zariadenia v... Vladimír Kopún 37025988  440,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21/2019/OV 9.12.2019 Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom REDOX - ENEX s.r.o. 50 407 821  48 220,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17/2019/KZ-OPSM 9.12.2019 pozemky a budovy - bývalé vojenské sklady na Železničnej ul. REPROGAS SERVIS s.r.o. 46 483 896  980 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/059/D/OFIS 6.12.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Rodičovská rada pri Gymnáziu M. R. Štefánika 17 319 617/1063  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/060/D/OFIS 6.12.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 34 005 668  12 000,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 24/2019/OV 6.12.2019 Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto Nad Váhom ERGAstav s.r.o. 46935452  20 376,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019285 5.12.2019 laminátová podlaha, Nám.slobody 2/2 Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  4 069,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019286 5.12.2019 OP a OS VTZ elektrického - revízia pre objekt : Športová hala a AFC Nové Mesto nad Váhom MAREZ, s.r.o. 44635753  188,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019283 2.12.2019 ohňostroj 2019 PRIVATEX-PYRO, s.r.o. 31565433  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019281 28.11.2019 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6 358,50 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 20-11-2019 28.11.2019 vzájomná spolupráca v rámci vzájomných plnení v súvislosti s realizáciou projektu... Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 34 129 316   
Detail Objednávka vyšlá 2019278 26.11.2019 Spracovanie projektovej dokumentácie- Prestavba objektu Administratívnej budovy TSM ul. Klčové... ERGAstav s.r.o. 46935452  20 376,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019279 26.11.2019 Kuchynská linka 2/2 TILIA v.o.s. 34115668  704,40 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 14/2019/KZ-OPSM 25.11.2019 predaj pozemku ktorým sa odčleňuje z parcely registra C KN č. 645/1 časť pozemku označená... REALSELECT, k. s. 47 685 018  30 100,00 EUR 
Detail Zmluva - Protokol 24/2019-OPSM 25.11.2019 Predmetom tohto protokolu je odňatie správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v... Základná škola 36 125 148   
Detail Objednávka vyšlá 2019256 22.11.2019 Podlaha 2/2 Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  3 484,05 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 7/2019/ZZVB - OPSM 22.11.2019 zriadenie vecné bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. 45 558 388  315,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019271 15.11.2019 výstroj MsP VEP spol. s r.o. 31566634  201,32 EUR