Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019192 21.8.2019 Kontrola a servis PS oprávnenou osobou v objektoch :
MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom...
Vladimír Kopún 37025988  445,00 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 6/2019/ZZVB-OPSM 21.8.2019 uzatvárajú zmluvu o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518  5 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019190 20.8.2019 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Elena Trnková   200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019191 20.8.2019 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Elena Trnková   200,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí podpory 1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31 19.8.2019 predmetom tohto dodatku je úprava článku III. ods. 2 Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  0,00  
Detail Faktúra došlá 190100908 15.8.2019 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 333,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 141940619 15.8.2019 Laboratórny rozbor pitnej vody - budova Námestie slobody 2/2 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  212,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 15.8.2019 Projektove práce a doplnok na návrh Tepleného čerpadla - Útulok pre občanov bez prístrešia Keramospol Trade s.r.o. 44047258  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190626303 15.8.2019 Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej cns 35872926  4 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201902 15.8.2019 Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 KAMARÁDI 50741284  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8236524704 15.8.2019 Telekomunikačné služby - 6/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  30,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910368 15.8.2019 Služobné oblečenie - MsP VEP s.r.o. 31566634  1 564,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 58019 15.8.2019 Poskytnutie bazéna 1. polrok 2019 - víkend Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  10 426,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019030 15.8.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej sienena ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  26 159,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 0592019 15.8.2019 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  6 202,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0442019 15.8.2019 služby SUS Obec Modrová 311782  353,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0552019 15.8.2019 služby SUS Obec Trenčianske Bohuslavice 312061  355,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0562019 15.8.2019 služby SUS Obec Višňové 312151  60,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0572019 15.8.2019 služby SUS Obec Zemianske Podhradie 699098  274,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001235122 15.8.2019 Poštové služby - 6/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 035,30 EUR