Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018140 16.8.2018 Objednávka školských potrieb pre prvákov Papiernictvo Sinova, s.r.o. 36318086  514,28 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 032018msbp 15.8.2018 Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva Mariana Pastorková   1 716,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001132266 14.8.2018 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2018 Slovenská pošta a.s. 36631124  155,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 18486 14.8.2018 Obedy - 6/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53818 14.8.2018 Poskytnutie bazéna 1-6/2018 - víkend Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  10 974,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1810365 14.8.2018 Služobné oblečenie - bundy - MsP VEP s.r.o. 31566634  1 867,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018800898 14.8.2018 Benzín 7/2018 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  65,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180027 14.8.2018 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180127 14.8.2018 Ročná aktualizácia poštového servra JKC, s. r. o. 44310595  1 043,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 218 14.8.2018 Vystúpenie DH - VÁHOVANKA Malá muzika VÁHOVANKA 00179027611  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3500303877 14.8.2018 Telekomunikačné služby - 6/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469  28,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 14.8.2018 Telekomunikačné služby - 6/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  85,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2181118887 14.8.2018 Autorská odmena - Deň mesta 2018 SOZA 00178454  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 14.8.2018 Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsP, MsÚ, ZOS, KD, Útulok Slovanet a.s. 35954612  418,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 39004128 14.8.2018 Nákup tonerov CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  2 410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001133892 14.8.2018 Poštové služby - 6/2018 Slovenská pošta a.s. 36631124  693,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180028 14.8.2018 Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. Rádio makler s.r.o. 35694238  3,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018800929 14.8.2018 Benzín 7/2018 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  187,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018053 14.8.2018 Zabezpečenie trhlín v klembových stropoch - rekonš. budovy na Nám. slobody č. 22 (bývalá... STAVin s.r.o. 36331562  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1180022 14.8.2018 Prevedené stav. práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové a úprava priestoru... TRIM s.r.o. 31597076  54 944,32 EUR