Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 9/2019/KZ-OPSM 18.10.2019 predaj bytu č. 8, na II.NP bytového domu súpisné číslo 332, vchod č. 18 na Ulici J. Weisseho... Martin Bobák a Marcela Bušková   79 490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019236 17.10.2019 Revízia ihriska s umelým povrchom na futbalovom štadióne AFC Považan, spojená so servisom a... ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. 36847500  9 424,80 EUR 
Detail Zmluva - Dohoda 6/2019/I-OPSM 17.10.2019 Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Slovenská republika - Okresný úrad Trenčín 00151866 003   
Detail Objednávka vyšlá 2019234 16.10.2019 Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... Vladimír Kopún 37025988  971,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 285912019 16.10.2019 Dotácia z RM pre AFC - 8/2019 - voda, elektrika Atleticko - futbalový klub 34009159  956,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801043 16.10.2019 Benzín 8/2019 MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  130,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001243073 16.10.2019 poštovné SUS Pošta 2 040,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 219071541 16.10.2019 Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - 20.5. až 16.8.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  485,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219091 16.10.2019 Záloha elektriky 9/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 ELGAS, sro 36314242  388,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619094 16.10.2019 Záloha plynu - 9/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19197 16.10.2019 Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP RDA s.r.o. 36851680  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001247880 16.10.2019 Spracovanie poštových peňažných poukazov 8/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  35,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 102542013 16.10.2019 Zastavenie exekúcie - EX10254/2013 - Hotový Dušan JUDr. Ivona Babušková 36129895  68,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 16102019 16.10.2019 Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb - konferencia - Labuda Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 42170460  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091942037 16.10.2019 Stravné lístky - NMJ 2019 DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  1 222,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801079 16.10.2019 Benzín 9/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  34,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 8240798930 16.10.2019 Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  30,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 190078 16.10.2019 školenie Slovenská komora inžinierov 98,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060077065 16.10.2019 telefon Ministerstvo vnútra SR 42,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200190976 16.10.2019 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2019 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR