Samospráva

Komisie mestského zastupiteľstva

Zriaďuje ich MsZ ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich členmi sú poslanci MsZ a občania mesta, ktorých volí MsZ. Zloženie a úlohy komisií určuje MsZ. MsZ v Novom Meste nad Váhom má v súčasnosti 9 komisií.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Iveta Antalová
Mgr. Tomáš Malec, PhD.
Ing. Miroslav Trúsik
Ing. Zuzana Hunčíková
Ing. Boris Huna
Alena Hunová
Mgr. Jaroslav Košťál
Viera Nemšáková
Ing. Marián Topolčány
Ing. Štefan Rehák
Mgr. Dana Slováková
 
Termíny zasadnutí komisie
 

7.2.2024

3.4.2024

5.6.2024

4.9.2024

28.10.2024

27.11.2024

 

 

 

 

Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) - 15 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Tomáš Urminský
Martin Kolesár
Ing. Rastislav Petkanič
Ing. Ľuboš Balažovič
MUDr. Pavol Durdík
Ing. Pavol Ferianec
Ing. Marián Hunčík
Ing. arch. Róbert Kimle
Ing. arch. Ján Krchnavý
Ing. Dušan Macúch
Miroslav Mačica
Ing. arch. Iveta Záčková
Ing. Jozef Varta
JUDr. Mgr. Branislav Mlčúch
Mgr. Ján Vojtek
Termíny zasadnutí komisie
 

12.2.2024

15.4.2024

17.6.2024

16.9.2024

11.11.2024

9.12.2024


 

 

 

 

 

 

 

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Daniel Kopunec
Miroslav Ostrenka
Ing. Zuzana Paučinová
Adrián Dedík
RNDr. Eva Gregušová
RNDr. Eva Jurčová
MBA Michal Leitner
Branislav Pepel
Ing. Martin Poriez
Ing. Barbora Redecká
Ing. Zuzana Kraváriková

Termíny zasadnutí komisie
 

15.2.2024

14.3.2024

18.4.2024

16.5.2024

20.6.2024

12.9.2024

10.10.2024

7.11.2024

5.12.2024

 

 

 

Komisia sociálna a zdravotníctva (KSZ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Tatiana Skovajsová
MUDr. Karol Durdík
Elena Pastieriková
Ing. Jarmila Hepnerová
MUDr. Ján Hendrich
RNDr. Eva Jurčová
Bc. Ján Kudlík
MUDr. Renáta Ráclavská
Ing. Eva Růžičková
Bc. Petra Setničková
Ing. Viera Vienerová
Termíny zasadnutí komisie
 

30.1.2024

20.2.2024

26.3.2024

30.4.2024

28.5.2024

20.8.2024

22.10.2024

26.11.2024

10.12.2024

 

 

Komisia pre rozvoj bývania (KRB) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
MUDr. Marián Mora
Ing. Iveta Petrovičová
Mgr. Veronika Gombárska
Helena Mináriková
Ján Mráz
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Radoslav Sedlák
JUDr. Adriana Udvorková
Ing. Zlatka Zmatková
Tibor Kubica

Termíny zasadnutí komisie
 

1.2.2024

7.3.2024

11.4.2024

2.5.2024

13.6.2024

26.9.2024

17.10.2024

14.11.2024

12.12.2024

 

 

 

 

 

Komisia školstva, mládeže a športu (KŠMŠ) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Ján Pavlíček
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Ing. Gabriela Baginová 
MUDr. Matej Bielik
PaedDr. Jana Hunová
Mgr. Alexandra Malovcová
Bc. Zdenko Matejdes
Mgr. Gabriela Ondrášiková
Doc. Mgr. Milan Petkanič, PhD.
Tatiana Tinková
Mgr. Dana Uhríková

Termíny zasadnutí komisie
 

23.1.2024

6.2.2024

19.3.2024

23.5.2024

3.9.2024

4.10.2024

12.11.2024

10.12.2024

 

 

 

 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Mgr. Dana Uhríková
Mgr. Jaroslav Bača
Mgr. art. Mária Volárová
Oliver Dóra
PaedDr. Jana Hunová
Ing. Zuzana Hunčíková
Jana Krištofovičová
Jana Kolesárová
Ing. Peter Rýdzi
Ing. Zuzana Šupatiková
 
Termíny zasadnutí komisie
 

7.2.2024

17.4.2024

19.6.2024

18.9.2024

27.11.2024

 

 

 

 

Komisia cestovného ruchu (KCR) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Iveta Antalová
Mgr. Andrej Neuschl
Roberta Lukačovičová
Mgr. Jaroslav Bača
Michal Bartek
Ing. Dana Hradileková
Mgr. Radovan Ižold
Lukáš Kusenda
Radovan Masár


Termíny zasadnutí komisie
 

14.2.2024

10.4.2024

12.6.2024

11.9.2024

13.11.2024

11.12.2024


 

 

 

 

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Tomáš Urminský
Dipl. Ing. Ľuboš Tupý
Ing. Jaroslav Madara
MUDr. Noman Ehsan
Viliam Horniš
Peter Kolesár
Lukáš Michalík
Ing. Milan Špánik
Tatiana Tinková
Stanislav Mihalko
Mgr. Jozef Dorotčin
 

Termíny zasadnutí komisie
 

16.4.2024

18.6.2024

17.9.2024

12.11.2024

10.12.2024

 

 

 

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM) - 11 členná

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Martin Kolesár
MUDr. Pavol Durdík
Bc. Monika Piscová
Bc. Rastislav Farkaš
Peter Gálik
Ing. Vladimír Chovanec
Ing. Ivan Liptai
Ján Pavlíček
Marián Školík
Ing. Petra Vráblová-Bilková


Termíny zasadnutí komisie
 

13.2.2024

16.4.2024

11.6.2024

10.9.2024

17.12.2024


 

 

 

 

Nastavenia cookies