O meste

Obyvateľstvo

Šatistické údaje o pohybe a počte obyvateľstva k 31.12.2014

Pohlavie Narodení Zomrelí Prisťahovalí Vysťahovalí Priemerný vek Počet obyvateľov k 31.12. 2014
Muži 94  119  142  153  40,69  9 777 
Ženy 86  77  139  201  43,86  10 342 
Spolu 180  196  281  354  42,32  20 119 

 

Najpoužívanejšie mená narodených detí v roku 2014:

Tomáš 6x           Nela 5x
Matej 5x   Kristína 5x
Adam 4x   Dominika 4x
David 4x   Hana 4x
Lukáš 4x   Simona 4x
Richard 4x   Ema 3x
Daniel 3x   Emma 3x
Filip 3x   Sofia 3x
Juraj 3x      
Matúš 3x      
Ondrej 3x      
Samuel 3x      

Prehľad vývoja počtu obyvateľov

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011
Obyvateľstvo spolu - počet 20 956 21 327 20 415
muži - počet 10 225 10 335 9 876
ženy - počet 10731 10 992 10 539

 

Bývajúce obyvateľstvo podľa národností

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011
Slovenská % 96,23 95,07 90,48
Maďarská % 0,14 0,18 0,14
Rómska % 0,66 0,59 0,14
Rusínska % 0,03 0,01 0,01
Ukrajinská % 0,02 0,03 0,05
Česká % 2,34 1,73 1,27
Moravská % 0,35 0,13 0,22
Sliezská % 0,01 0,00 0,00
Nemecká % 0,02 0,06 0,03
Poľská % 0,03 0,02 0,04
Chorvátska %     0,02
Ruská %     0,02
Bulharská %     0,04
Iná %     0,24
Nezistená %     7,29

 

Odkaz na výsledky Štatistického úradu - Ščítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

K stiahnutiu

Nastavenia cookies