Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka 2024016 5.2.2024 Koiš Jozef 30351448  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024031 19.2.2024 AURA TRADE s.r.o. 44733721  274.44 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 5/2018/KZ-OPSM 14.5.2018 Odpredaj majetku mesta :
- pozemok parcela registra C KN č. 2449/24 zastavané plochy a...
CENTRUM KOMÍNOV, s.r.o. 47 460 326  100,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060002503 17.4.2013 Úrad MV SR Bratislava 151866  780.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100168 17.4.2013 INCOMP,s.r.o. 45418365  1,011.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060003787 2.5.2013 Úrad MV SR Bratislava 151866  139.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060005048 2.5.2013 Úrad MV SR Bratislava 151866  66.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 812013 2.5.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  7,940.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100279 3.6.2013 INCOMP,s.r.o. 45418365  1,323.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060006443 3.6.2013 Ministersto vnútra SR 00151866  67.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1330803018 3.6.2013 Vaša stravovacia, s.r.o. 35683813  518.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060007841 2.7.2013 Ministersto vnútra SR 00151866  55.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130103 5.8.2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  943.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130401 5.8.2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,912.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100457 19.8.2013 INCOMP,s.r.o. 45418365  708.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1732013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  826.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1702013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -1,330.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1712013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1,559.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1722013 19.8.2013 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1,295.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060010534 3.9.2013 Ministersto vnútra SR 00151866  54.12 EUR 
Nastavenia cookies