Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 032011 1.2.2011 Kancelársky materiál SINOVA, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá SPS - 042011 27.1.2010 výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45 FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 36293377   
Detail Objednávka vyšlá 3/2011/OPSM 14.2.2011 Znalecký posudok Ing. Igor Ištok    
Detail Objednávka vyšlá 04/2011 17.2.2011 Objednávka poštových poukazov na účet Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Objednávka vyšlá OV-3/2011 17.2.2011 Objednávame si u Vás odstránenie všetkých závad uvedených v správe z odbornej prehliadky a... ELDASYS s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 4/2011/OPSM 23.2.2011 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová    
Detail Zmluva Iná 01/2011/OPSM 9.3.2011 protokol o prechode majetku - pozemok pre kruhový objazd na Ul. Hviezdoslavovej Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom 42024102   
Detail Objednávka vyšlá 5/2011/ROH 11.3.2011 papier do kpoírky a tlačiarní, list primátora LUDOPRINT    
Detail Faktúra došlá 90079525 21.3.2011 Prevádzkovanie služby PCO Slovak Telekom 35763469   
Detail Objednávka vyšlá 2431/2011 11.3.2011 výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... TEXO , s.r.o.    
Detail Zmluva o budúcej zmluve 1/2011/OPSM_ 18.7.2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Mária Vidličková    
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 9/2011-ZoVB-SŽG 28.9.2011 zriadenie vecného bremena Železnice Slovenskej rebubliky 31364501   
Detail Zmluva o budúcej zmluve 2/2011/OPSM 1.12.2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - odpredaj pozemku mesta pre trafostanicu ZSE Distribúcia, a.s. 36361518   
Detail Zmluva o budúcej zmluve 3/2011/OPSM 1.12.2011 Zmluva o budúcej zmluve a zriadení vecných bremien ZSE Distribúcia, a.s. 36361518   
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č.4 k NZ č. 12/2005 2.1.2012 zmena nájomnej zmluvy č. 12/2005 o dočasnom užívaní pozemku , tak, že sa mení osoba... Ing.Katarína Chlebíková , Autoškola Liberty    
Detail Zmluva o dielo dodatok č.1 k zmluve 21032011 20.1.2012 Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v... TISING, spol. s r.o. 31430937   
Detail Objednávka vyšlá 30012012 3.2.2012 tlačivá poštových poukazov na účet - 30 000 ks Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Objednávka vyšlá 2/2012 27.1.2012 Ceny na festival Aničky jurkovičovej (15. - 17.4.2012) creo, s.r.o. 36338290   
Detail Objednávka vyšlá 3/2012 27.1.2012 Veniec zo živých kvetov KVETY-INTERIÉR TIMEA 33445753   
Detail Objednávka vyšlá 004/2012 27.1.2012 kytice na akciu "Javorina, Javorina ..." (dňa 22.1.2012) KVETY-INTERIÉR TIMEA 33445753   
Nastavenia cookies