Verejné obstarávanie

Fermentačné zariadenie na fermentáciu a hygienizáciu – zariadenie na hygienizáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Výzvy

Dátum zverejnenia:
25.2.2022
Poradové číslo:
4/2022
Cena bez DPH:
67,300.00 € 
Typ zákazky:
zákazka s n.h. (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
7.3.2022 do 15:00
Termín dodania:
30.7.2022 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Marcela Černá, Referát pre spracovanie rozvojových projektov mesta
Tel.:

Dokumenty

Nastavenia cookies