O meste

Elektronická schránka - základné informácie

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj mestom Nové Mesto nad Váhom. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe. Elektronická komunikácia prebieha na www.slovensko.sk .

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Cez službu všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci, čiže aj mestu Nové Mesto nad Váhom.

Na prehliadanie súborov pod Windows so ZEP-om (koncovka súboru XZEP) treba stiahnut a nainštalovať Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.4) zo stránky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Je potrebné najskôr stiahnuť celý balík  vo formáte ZIP z https://slovensko.sk/static/zep/apps/Verzie_4_32-bit_.NET_aplikacii_pre_ZEP.zip . Po rozbalení treba spustiť a nainštalovať  program DSuite.eIDAS.x86.sk-sk .


Ak Vám do elektronickej schránky príde nofikačná doručenka treba postupovať podľa návodu v bode 9 na stránke https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/#do alebo si môžete pozrieť video s návodom (Video č. 10 - Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia) na https://www.youtube.com/watch?v=WyJAr1ZRIsE


Všetky videá od Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) nájdete na https://www.youtube.com/channel/UCNnbeWKUGK-WfsPyuGW3oyw .

 

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies