Zber biologicky rozložiteľného odpadu

 

Milí spoluobčania, opäť prichádzame s informáciou týkajúcou sa našej spolupráce s Technickými službami mesta (TSM). V rámci jarného upratovania sme v dňoch 19. – 22. marca 2018 spoločne s TSM zorganizovali mobilný zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).

Podľa vopred zverejneného harmonogramu sa BRO postupne odvážal z jednotlivých mestských častí. Išlo o mobilný zber zameraný predovšetkým na odvoz väčších konárov a drevenej hmoty z orezávky stromov. Teda odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do hnedých zberných nádob určených na BRO. Pracovníci TSM spolu odviezli približne 40 t BRO.

Takto vyzbieraný BRO je následne spracovaný a použitý na kompostovanie. Triedenie BRO je veľmi dôležité, nakoľko táto zložka tvorí až 30 % – 45 % z celkového komunálneho odpadu. Vytriedením sme teda prispeli k zhodnoteniu odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.

V zbere BRO budeme pokračovať aj v nasledujúcom období:

  1. Počas vegetačného obdobia (od marca do novembra) sa BRO bude zbierať zo záhrad rodinných domov prostredníctvom hnedých 120 l zberných nádob, ktoré boli pridelené všetkým rodinným domom. Frekvencia odvozu je stanovená 1 x za 14 dní. Chceli by sme Vás však upozorniť, že TSM nebudú mať kapacity na odvážanie odpadu uloženého mimo zbernej nádoby.
  2. jesennom období si zopakujeme  mobilný zber BRO
  3. Občania nášho mesta môžu celoročne  na odovzdávanie BRO využívať aj Zberný dvor na Banskej ulici v Mnešiciach. Odovzdanie BRO je možné zdarma, v nasledovných prevádzkových hodinách - Prevádzkové hodiny - Zberný dvor 

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, milí spoluobčania, aby ste počas roka (mimo vyhlásených termínov mobilného zberu) neumiestňovali BRO na verejné priestranstvá pred rodinné domy a iné nehnuteľnosti. Takto umiestnený odpad nepôsobí esteticky a zhoršuje príjemný vzhľad nášho mesta.

Na záver by sme chceli poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do marcového zberu BRO a všetkým, ktorí rešpektovali pokyny pracovníkov zodpovedných za zber. Spoločne ste tým prispeli k jarnej očiste nášho mesta a celkovej ochrane životného prostredia.

 

Publikované: 6.4.2018 | Zobrazené: 71