Školstvo


Rozšírenia kapacity materskej školy
10.2.2023

Rozšírenia kapacity materskej školy

Mesto Nové Mesto nad Váhom realizuje v roku 2023 projekt rozšírenia kapacity materskej školy na Poľovníckej ulici, na ktorý získalo nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok miest v materskej škole vrátane splnenia pripravovanej legislatívnej povinnosti obcí zabezpečiť podmienky na právny nárok rodičov deti vo veku 3 – 5 rokov na miesto v materskej škole.


Nastavenia cookies