Sociálna oblasť
III. ročník cyklojazdy Od Tatier k Dunaju
25.4.2017

III. ročník cyklojazdy Od Tatier k Dunaju

Mesto Nové Mesto nad Váhom sa stane 25. mája 2017 etapovým mestom 3. ročníka charitatívnej osvetovej akcie s medzinárodnou účasťou - cyklojazdy Od Tatier k Dunaju, ktorú organizuje Združenie sclerosis multiplex Nádej pod záštitou ministra zdravotníctva, primátorov miest a starostov obcí.


Sociálny taxík
23.6.2016

Sociálny taxík

O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má trvalý pobyt v Novom Meste nad váhom, a ktorý: má ťažké zdravotné postihnutie a je odkázaný na individuálnu prepravu; má nepriaznivý zdravotný stav; má vek vyšší ako 70 rokov.


Zbierka školských pomôcok 2016
9.6.2016

Zbierka školských pomôcok 2016

Slovenská katolícka charita (SKCH) organizuje aj v tomto roku zbierku školských pomôcok. Uskutoční sa tak už siedmy ročník akcie, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských domovov prísť do školy pripravené, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť.


Zbierka školských pomôcok 2015
31.7.2015

Zbierka školských pomôcok 2015

Trnavská Arcidiecézna Charita organizuje od 1.6. do 31.8.2015 už 6. ročník zbierky školských pomôcok. Pomôžte znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok a získať šancu na lepšiu budúcnosť.

Nastavenia cookies