Život v meste

Výberové konanie na obsadenie miesta  - Príslušník Mestskej polície
15.8.2018

Výberové konanie na obsadenie miesta - Príslušník Mestskej polície

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie troch miest pracovnej pozície - Príslušník Mestskej polície.


Používanie elektronických schránok
20.4.2018

Používanie elektronických schránok

Vážení podnikatelia, kontrolujete si pravidelne obsah svojich elektronických schránok? Milí spoluobčania, patríte k tým, ktorí si už aktivovali elektronickú schránku? Určite Vám neunikla informácia, že od 1. júla 2017 boli všetkým firmám automaticky vytvorené a aktivované elektronické schránky (ďalej len ES). To znamená, že všetky úradné rozhodnutia či oznámenia sú im zasielané výhradne prostredníctvom ES.


Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 2018
20.4.2018

Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 2018

Dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. sa v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 uskutočnilo verejné posudzovanie projektov participatívneho komunitného rozpočtu predložených v roku 2018 podľa čl. 6 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017.


Komunitné upratovanie Nového Mesta nad Váhom a Zelenej Vody
12.4.2018

Komunitné upratovanie Nového Mesta nad Váhom a Zelenej Vody

Tím občianskej iniciatívy "Spoločne za lepšie NOVÉ MiESTO" organizuje komunitné upratovanie svojho okolia v rámci jednotlivých častí Nového Mesta nad Váhom, pričom budú radi, ak sa do tejto aktivity zapojíte aj VY, obyvatelia, susedia, známi.


Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2018
9.4.2018

Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2018

Oznamujeme predkladateľom projektov PKR, že verejné posudzovanie predložených projektov podľa VZN mesta č. 4/2017 sa uskutoční dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 (prístavba MsÚ).


Zber biologicky rozložiteľného odpadu
6.4.2018

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Milí spoluobčania, opäť prichádzame s informáciou týkajúcou sa našej spolupráce s Technickými službami mesta (TSM). V rámci jarného upratovania sme v dňoch 19. – 22. marca 2018 spoločne s TSM zorganizovali mobilný zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).


Odpadové hospodárstvo nášho mesta v roku 2017
3.4.2018

Odpadové hospodárstvo nášho mesta v roku 2017

V mene Technických služieb mesta by sme Vám radi priniesli komplexné informácie z oblasti nakladania s odpadmi v našom meste za predchádzajúci rok.